Politik

NYVALET STÖKAR TILL IMPLEMENTERING AV TOBAKSDIREKTIVET

I onsdags, den 3 december, utlyste nuvarande statsminister Stefan Löfven nyval den 22 mars, 2015. Samtidigt pågår utredningen om hur Sverige skall implementera Tobaksdirektivet i den svenska lagstiftningen och i september 2015 skall utredningen presentera sitt förslag. Direktivet skall vara helt implementerat i maj 2016 vilket sätter snäva tidsramar för den proposition som skall föreslå hur direktivet skall införlivas i svensk lagstiftning. Proposition måste läggas senast i december 2015 och presenteras av då ansvarig minister.

Frågan är hur nuvarande politiska vakuum och osäkerhet kommer att påverka implementeringen av tobaksdirektivet och vad som är viktigt att tänka på?

– Utredningen om hur Tobaksdirektivet ska införas i Sverige pågår fortfarande. I den politiska osäkerhet som nu råder är det viktigt att regering och riksdag tydligt står fast vid att regleringen av snus är en fråga för Sverige och inte för övriga EU, så länge exportförbudet till övriga EU-länder kvarstår, säger Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen.

Även om utgången av valet den 22 mars är en helt öppen fråga konstaterar Patrik Strömer att det finns ett brett politiskt stöd för att värna den svenska regleringen av snuset.