Internationellt
snusförbud efter Brexit

Nytt krav på slopat snusförbud efter Brexit

”Ta bort snusförbudet för att nå målet om ett rökfritt Storbritannien 2030”.

Det förslaget lämnar New Nicotine Alliance i ett nytt brev som har skickats till ansvariga politiker i landet.

Sedan 1 februari 2020 är inte Storbritannien längre en del av EU, i och med Brexit.

Därmed öppnas också möjligheten för britterna att själva bestämma över sin folkhälsopolitik och till exempel avskaffa förbudet mot snus, som gäller i EU.

Storbritannien har också antagit den ambitiösa planen att hela landet ska vara rökfritt 2030.

Ett rökfritt Storbritannien 2030

Med anledning av detta har nu organisationen New Nicotine Alliance skickat ett brev med tio skarpa förslag till den brittiska regeringens ledande folkhälsoföreträdare.

I brevet som skickades till Jo Churchill, Minister for Prevention, Public Health and Primary Care vid det brittiska social- och hälsodepartementet, skriver New Nicotine Alliance bland annat att de välkomnar den brittiska regeringens mål om ett rökfritt Storbritannien 2030.

“Vi stöttar detta mål och håller med om att rökare starkt ska uppmuntras att byta till mindre riskfyllda alternativ till rökning – här inkluderas e-cigaretter, upphettade tobaksprodukter, rökfria tobaksprodukter samt nya orala nikotinprodukter som påsar”, skriver New Nicotine Alliance.

Organisationen konstaterar också att den offentligt finansierade sjukvården i Storbritannien, NHS, redan idag i sin offentliga kommunikation lyfter fram skademinimerande produkter som vaping som ett bättre alternativ för rökare.

Ta bort snusforbud efter Brexit

Det har även tidigare höjts röster om att lyfta snusförbudet efter Brexit. Redan 2018 rekommenderade det brittiska underhusets kommitté för vetenskap och hälsa att landet skulle göra en översyn av snusförbudet när Brexit gjort detta möjligt. Detta i en rapport som publicerades då.

Här är hela listan med förslag i brevet från New Nicotine Alliance:

  • Avlägsna förbudet mot oral tobak (snus) och reglera all rökfri tobak ordentligt.
  • Höj gränsen för nikotinkoncentration i vapingvätskor så att vapingprodukter kan konkurrera mer effektivt med cigaretter.
  • Ersätt förbud mot reklam för vapingprodukter på TV, radio, internet och i tidningar med kontroll av innehåll och placering.
  • Ersätt totalförbud mot reklam för tobaksprodukter med låg risk med kontroll av innehåll och placering.
  • Ersätt överdrivna och olämpliga varningar för vapingprodukter med riskkommunikation som uppmuntrar rökare att försöka byta.
  • Ersätt överdrivna och olämpliga varningar för icke brännbara tobaksprodukter.
  • Tillåt och möjliggör ärlig kommunikation av relativ risk för konsumenterna.
  • Anta ett ny syn på förpackningar av både vapingprodukter och cigaretter för att uppmuntra övergång till produkter med lägre risk.
  • Ta bort slösaktiga restriktioner för vapingmunstycken och storlek på e-vätskebehållare som inte har något märkbart syfte.
  • Identifiera och reglera nya orala nikotinprodukter.

New Nicotine Alliance menar vidare att dessa förslag går i linje med regeringens nuvarande tobakspolitik och skulle bidra till att hjälpa många utsatta grupper i det brittiska samhället.

Varför likställa Sverige snus och cigaretter?

”Förslagen kräver inte ytterligare finansiering och kan istället leda till besparingar för NHS och andra offentliga myndigheter”, skriver man i brevet.

Patrik Strömer är generalsekreterare för Svenska Snustillverkarföreningen och han har läst brevet från New Nicotine Alliance.

– Det är glädjande att det i andra europeiska länder aktivt arbetas med skademinimering på tobaksområdet. Storbritannien har redan visat att valfrihet för konsumenterna leder till färre rökare, medan andra länder som enbart driver en repressiv politik lyckats sämre. Jag hoppas att den brittiska regeringen lyssnar på de här råden. Det finns också anledning att återigen ställa sig frågan varför vi i Sverige ska envisas med att likställa snus och cigaretter, när skaderiskerna är skiljer sig så monumentalt mellan dessa produkter, säger han.