Opinion
svenska kvinnor rökning

Nytt krav: ”Inför skademinimering – snus kan rädda livet på svenska kvinnor”

”Snus kan rädda livet på svenska kvinnor”. Det skriver fyra representanter för Snuskommissionen i en ny debattartikel i Aftonbladet. Nu kräver de att svenska politiker ska låta skademinimeringsprincipen få påverka svensk tobakspolitik.

Svenska män drabbas betydligt mer sällan av tobaksrelaterade dödsfall än befolkningen i övriga EU. Enligt en ny forskningsrapport av Dr Lars Ramström vid Institutet för tobaksforskning i Sverige beror detta på det svenska snuset.

Snusforumet har tidigare berättat om denna nya forskning.

”Resultatet borde fungera som en ögonöppnare för politiker och lagstiftare”, sade Lars Ramström till Snusforumet då.

Nu har rapporten också väckt uppmärksamhet bland andra tobaksdebattörer.

I en ny debattartikel i Aftonbladet skriver representanter för Snuskommissionen att svensk tobakspolitik måste börja utgå från fakta. Till exempel de data som framkommer i samband med Lars Ramströms aktuella rapport.

Svenska kvinnor röker mer

Detta eftersom det i rapporten också framgår att svenska kvinnors tobakskonsumtion mer liknar den i övriga Europa. Det vill säga – svenska kvinnor röker i större utsträckning än svenska män gör, vilket leder till att svenska kvinnor löper större risk för att drabbas av till exempel lungcancer.

”Det går inte att komma runt det faktum att svenska mäns tobakskonsumtion skiljer sig från resten av Europa medan de svenska kvinnornas konsumtionsmönster över tid mer liknat det i EU. I klartext: svenska män snusar medan kvinnorna röker”, skriver Anders Milton, Kinna Bellander, Karl Fagerström och Göran Johnsson från Snuskommissionen i debattartikeln.

I debattartikeln argumenterar därför skribenterna för att Sverige ska använda skademinimeringsprincipen i sitt folkhälsoarbete. Och därmed uppmuntra rökare att välja det mindre skadliga alternativet snus istället för cancerframkallande cigaretter.

’Man dör av cigarettrökningen men inte av snuset’

Idag avråder svenska myndigheter från allt bruk av tobak och gör ingen skillnad på riskerna med respektive produkt. 

”Drygt hälften av de svenska kvinnorna lever i uppfattningen att cigaretter och snus är lika hälsoskadliga. Detta enligt en Ipsosundersökning som Snuskommissionen låtit genomföra. Missuppfattningen beror på att våra myndigheter valt att inte säga som det är: du dör av cigarettrökningen men inte av snuset”, skriver Snuskommissionens ledamöter i debattartikeln.

I debattartikeln presenterar Snuskommissionen också tre steg för att Sverige ska få en tobakspolitik som inte sviker kvinnorna:

  1. Tobaksindustrin ska ta ansvar för sin historiska skuld.
  2. Staten ska sluta finansiera organisationer ”som sprider felaktiga uppgifter om tobakens skadeverkningar och därmed bidrar till att dödligheten i tobaksrelaterade sjukdomar upprätthålls”.
  3. Sverige ska introducera en tobakspolitik som utgår från fakta och vetenskapliga rön kring skadeverkningar.

”Skademinimeringsmodellen bygger på folkhälsoaspekter, inte på utopier och prestige. Detta bör vägleda även våra lagstiftare”, avslutar Snuskommissionen debattartikeln.