Internationellt

Folket ratar Finlands förslag på snusförbud

Det kan bli förbjudet för privatpersoner att ta med sig eget snus till Finland. Men Finlands förslag på snusförbud är varken populärt eller särskilt rimligt enligt flera källor – och kommer inte heller att leda att Finland blir rökfritt till 2030.

Finland ska bli rökfritt till år 2030. För att uppnå målet föreslår en arbetsgrupp vid Social- och hälsovårdsministeriet att den kommande regeringen ska göra ordentliga åtstramningar i Finlands tobakspolitik – redan under kommande mandatperiod.

Om förslaget blir lag kommer Finland bland annat att höja nuvarande 18-årsgräns för att få köpa, importera och äga tobaksprodukter till 20 år. Snus blir helt förbjudet att ta in i landet.

Orimligt med snusförbud för att göra Finland rökfritt

Idag röker 12 procent av finländarna dagligen och ungefär 5 000 personer dör varje år på grund av rökning. Förslaget där importförbudet av snus ingår grundar sig i att man vill nå WHO:s mål om att mindre än fem procent av befolkningen ska använda tobaks- eller nikotinprodukter till år 2030. 

Den finska arbetsgruppens ledare och direktör vid Finlands Näringsliv EK, Ilkka Oksala, är den som framträtt mest i media för att uttala sig om förslaget. 

 – Medan bruket av cigaretter har minskat i alla samhällsgrupper har användningen av snus ökat. Snusandet har börjat ersätta rökningen. Det måste vi åtgärda, och det måste ske nu, är ett av Ilkka Oksalas mest kända citat gällande förslaget

Men Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen, tycker att ett snusförbud är fel väg att gå.

– Det största misstaget man kan göra är att vilseleda människor i fakta om och skillnad mellan tobak, nikotin, snus och rökning. Snusets eventuella påverkan är försumbar i jämförelse med rökning, vilket forskning gång på gång visar. Så att förbjuda snus för att göra Finland rökfritt går inte ihop och är dessutom otroligt kontraproduktivt.  

Röster höjs om risker med illegal handel

Ett totalförbud av snusanvändning skulle snarare leda till andra, mer komplexa och allvarligare konsekvenser. Bland annat tror Hannu Sinkkonen vid Tullen i Finland att förbudet skulle leda till större illegal handel.

– Om man vill införa ett förbud måste man också försäkra att det finns resurser att övervaka det. En dåligt övervakad lag leder till sämre laglydighet och det är inte önskvärt, säger han till Svenska Yle.

Även Ålands riksdagsledamot Mats Löfström har protesterat mot förslaget. Han tror att förbudet kommer att öka risken för organiserad smuggling och brottslighet. Många finländare kan pekas ut som kriminella bara för att de vill fortsätta att använda snus. Dessutom går förslaget emot forskningen.  

– Forskning visar att cigaretter är farligare än snus men de är inte förbjudna, säger han till HBL. 

I Jakobstad i Finland är åsikten att det kommer att bli svårt att få människor att sluta snusa. Förbudet kommer snarare att leda till en svart marknad.

–  Det jag tror kommer att hända ifall man stänger gränsen för snusimport är att det blir en mycket större svart marknad i Finland, säger Oskar Björkgård.

Svenskar känner med grannarna i Finland

Svenska Yle har även rapporterat om svenskarnas reaktioner om förslaget och många känner med grannarna i öst som är vana besökare i inte minst Umeå.

– Synd för folket i Finland. Snus är det bästa vi har, säger Umeåbon Welat Acar.

– Det som är bättre med snus är att man inte skadar andra jämfört med om man röker cigaretter, säger en annan man.

– Jag tänker att de som snusar nog kommer att vilja fortsätta, så en del personer kommer väl bli inblandade i att leverera på ett eller annat sätt, säger Anneli Edmundsson.

Därför tillåts cigaretter men inte snus i EU

Förbud mot snus för personligt bruk breder ut sig i såväl Finland som i övriga länder i EU. Anledningen till snusförbudet är att det inte finns en förankring hos medlemsländerna när det gäller snuset. Däremot finns det en traditionell överenskommelse i EU om att tillåta försäljning av cigaretter, trots att cigaretter orsakar dödsfall i flertal sjukdomar såsom lungcancer och hjärt-kärlsjukdomar.

När Finland gick med i EU 1995 förbjöds försäljningen av snus. Idag är det dock tillåtet att importera snus till Finland för egenbruk, som nu alltså riskerar att förbjudas. Sverige är det enda landet i EU där det är  tillåtet att sälja snus, men inte exportera det.

Sverige det första rökfria landet i EU

Förutom att Sverige är det enda landet i EU som säljer snus är det också det enda landet i unionen som har generationer som har uppnått WHO:s mål om att bli rökfritt. Snus är en viktig del i resultatet eftersom snuset varit ett självklart alternativ framför rökning. Tack vare snus och nikotinportioner löper svenska män mindre risk för att dö av en tobaksrelaterad sjukdom i Sverige än i något annat europeiskt land.