Okategoriserad
USA smoking cigarette

Mediastorm om nikotinportioner: Det här kan USA lära sig av Sverige

Nikotinportionernas ökande popularitet har skapat en mediastorm i USA. Det har väckt en oro för folkhälsan och att det vita snuset kan bli en inkörsport till andra tobaks- och nikotinprodukter. Detta trots att nikotinportionerna bidragit till bättre folkhälsa i Sverige. 

Nikotinportioner, särskilt av märket Zyn, har snabbt ökat i popularitet i USA. En artikel från Time Magazine från mars 2024 beskriver hur så kallade ”zynfluencers” ofta gör inlägg i sociala medier om produkter. Uppmärksamheten för produkten skapar oro och frustration både bland politiker och hos tillverkaren Philip Morris International. 

Men det har också väckt andra bekymmer. En rapport från CBS News ifrågasätter nikotinportionernas säkerhet jämfört med cigaretter med motivationen att det saknas långsiktiga hälsodata. Rapporten antyder också att nikotinportioner medvetet marknadsförs till unga människor.  

Politisering och partiskhet: En splittrad debatt 

Debatten kring nikotinportioner har blivit en politisk stridsfråga. En artikel i Vox beskriver hur frågan har blivit en del i USAs kulturkrig, med aktörer som demokratiske senatorn Chuck Schumer som driver på för striktare regleringar, och Fox News-ankaret Tucker Carlson som försvarar dem som ett verktyg för skademinimering. 

Vox-artikeln antyder att nikotinportioner håller på att bli en enande kraft för högerorienterade unga män som stödjer Donald Trump, i ett fenomen känt som ”mascuzynity”, en sammanslagning av orden ”masculinity” och ”Zyn”. Denna politisering har ytterligare komplicerat ansträngningarna att upprätta tydliga riktlinjer och regler för försäljning och marknadsföring av nikotinportioner. 

Belysa debatten om skademinimering 

Men det finns tecken på att vissa i USA kan erkänna fördelarna  med nikotinportioner. Tory Spindle, biträdande professor vid Institutionen för psykiatri och beteendevetenskap vid Johns Hopkins School of Medicine, berättade för universitetets nyhetssida, Hub

– Det är obestridligt att nikotinportioner har färre konventionella cancerframkallande ämnen jämfört med orala tobaksprodukter, som tuggtobak. 

Business Insider rapporterar också om den växande populariteten av nikotinportioner bland arbetare som ett diskret alternativ till cigaretter under arbetstid. Detta belyser potentialen för det vita snuset att tillgodose en specifik demografi som söker ett verktyg för skademinimering.   

The Atlantic ställer sig också öppet till nikotinportioner. Tidningen anser att till skillnad från cigaretter innehåller nikotinportioner inte tobak och röks inte, vilket är de grundläggande anledningarna till att cigaretter är så dödliga. 

Tobaksindustrin framhåller dessa produkter som ett potentiellt verktyg för vuxna rökare att vänja sig av med cigaretter. Logiken är övertygande: med cigaretter som skördar över 480 000 amerikaners liv årligen – en siffra som överstiger de kombinerade dödsfallen från COVID-19 och bilolyckor 2021 – kan en övergång till nikotinportioner innebära en betydande folkhälsovinst. 

Bortom hypen: Den svenska erfarenheten 

Sveriges framgångar inom folkhälsa vad gäller tobak kan visa amerikanerna vägen framåt. Sedan nikotinportioner introducerades på den svenska marknaden 2016 har rökningen minskat från 12 procent till under sex procent. 

Denna dramatiska minskning positionerar Sverige som ledande för att bli det första EU-landet att uppnå rökfri status. Sverige har också valt att inte förbjuda smaksatta nikotinpåsar, med hänvisning till deras attraktionskraft som en nyckelfaktor för att uppmuntra rökare att byta från cigaretter till vitt snus. 

– USA kan lära sig av Sveriges framgångar. Genom att prioritera folkhälsoresultat och skademinimering och rimlig reglering, kan USA navigera denna komplexa fråga och ta informerade, humana beslut om nikotinportionernas framtid, säger Patrik Strömer, generalsekreterare för Svenska Snustillverkarföreningen.