Statistik

Fler välutbildade kvinnor väljer snus

Enligt SCB har andelen av befolkningen som snusar dagligen ökat från 9 till 13 procent mellan 1988-89 och 2016-17. Under samma period har andelen som dagligen röker minskat från 27 till 11 procent.

Statistiken, som baseras på Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), visar också att snusandet bland kvinnor i Sverige ökat från knappt 1 procent på slutet av 1980-talet till 5 procent 2016-2017.

Det dagliga snusandet är också vanligare bland kvinnor med minst gymnasial utbildning jämfört med kvinnor med förgymnasial utbildning. Även bland män är snus mer populärt bland de som har minst gymnasial utbildning.

Allt färre svenskar använder tobak

Även om snusandet ökat så har svenskarnas användning av tobak i alla formar minskat från 34 procent i slutet av 1980-talet till 27 procent idag, vilket motsvarar ungefär 1,8 miljoner personer.

– Ingen har kunnat förklara varför så få svenskar röker på något annat sätt än att snus är tillgängligt och ett utbrett alternativ till rökning, säger Patrik Strömer, Svenska Snustillverkarföreningens generalsekreterare.

Sverige har hyllats för sin låga andel rökare jämfört med andra länder. Internationellt sett har Sverige, tillsammans med andra länder som tillåter snus som Norge och Island, bland den lägsta andelen rökare i Europa.

Tobaksanvändningen i Sverige blir mer än dubbel så hög när man inkluderar andelen som snusar dagligen. Trots att Sveriges då beräknas ha en tobaksanvändning som ligger närmare EU-genomsnittet har Sverige ändå den lägsta frekvensen av tobaksrelaterad dödlighet i Europa.

Läs mer på SCB: Färre röker, flera snusar