Politik

FJELLNER OCH SCHLYTER: EU KAN VARA DUMT – MEN INTE SÅ DUMT

Den svenska utredningens tolkning av tobaksdirektivet bygger på ett tryckfel. Detta meddelade Europaparlamentarikern Christofer Fjellner (M) och riksdagsledamoten Carl Schlyter (MP) i Aftonbladet idag. Både Fjellner och Schlyter har varit delaktiga i framtagandet av tobaksdirektivet och förklarar att innehållet i direktivet som berör märkning av tobaksprodukter inte var avsett att förbjuda smakmärkning av snus. Innehållet gällande smakmärkning av snus var tänkt att ändras men det glömdes bort. Fjellner och Schlyter uppmanar därför svenska politiker och myndigheter att ta sitt ansvar och verka för en svensk tolkning av direktivet som är rimlig för den svenska marknaden.

Läs mer här.