Internationellt

Call for evidence: Rökare väljer nikotinportioner

Snusforumet är först med att ta del av en unik sammanställning av EU-kommissionens Call for evidence-process, där medborgare kunde delta inför reglering för tobak och nikotinprodukter. Det är första gången som så många medborgare är tydliga kring nikotinportioner.

Den 20 maj i år öppnade EU-kommissionen upp för en öppen process med uppmaning till företag, organisationer och allmänhet att dela åsikter om den nuvarande EU-lagstiftningen för tobakskontroll. Nu har en första utvärdering av den så kallade Call for evidence-processen kommit och Snusforumet har som första nyhetsredaktion tagit del av resultatet och kan dela hela databasen med svaren.

Nikotinportioner hjälper till att fimpa

Över 500 svar, varav cirka 470 konsumenter och cirka 40 organisationer, talade positivt om nikotinportioner. De angav bland annat att nikotinportioner får dem att känna sig friskare och må bättre och att de slutade röka eller rökte mindre med hjälp av nikotinportioner.

– Det är viktigt att få ta del av en så omfattande kunskapskälla baserad på människors erfarenheter av tobak och nikotinprodukter, och att så många använder nikotinportioner på det sätt som branschen menar är ett sunt förhållningssätt till snusprodukter. Det är glädjande att så många delar vår bild av skademinimering och jag hoppas nu att EU-kommissionen tar svaren på allvar och agerar därefter, säger Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen.

Flera hälsofördelar med nikotinportioner

Många svaranden som hade fimpat med hjälp av nikotinportioner menade att tillgången till olika smaker i nikotinportionerna hjälpte dem att inte röka. Valmöjligheter är viktigt och de vill inte se ett smakförbud för nikotinportioner. När de började använda nikotinportioner istället för cigaretter märkte de också ett antal konsekvenser:

  • ingen hosta
  • ingen dålig andedräkt
  • friskare hud
  • bättre andning

Tydligt budskap till beslutsfattare

En del svaranden menar också att de inte vill att nikotinportioner ska regleras lika hårt som brännbara tobaksprodukter och vissa angav att de till och med skulle börja röka igen om skatten på snus höjdes.

– Det är ett tydligt budskap till beslutsfattare både inom EU-kommissionen och i Sverige – att höja skatten på bättre alternativ till livsfarliga cigaretter kommer att ta oss flera steg bakåt i arbetet med nollvisionen mot rökning. Det ska inte vara värt att välja cigaretter framför betydligt mindre hälsofarliga snus och nikotinportioner, säger Patrik Strömer.  

Ta del av Call for evidence-resultatet

Syftet med Call for evidence är att låta EU:s enskilda medborgare, myndigheter, företag och organisationer bli en del av utvärderingen av hur kommande regler för tobak och nikotinprodukter ska se ut. Bland alla EU-länder som deltog var Tyskland det land som hade störst antal svarande.

Här kan du ta del av Call for evidence-dokumentet och samtliga svar.