Produkt & reglering

TOBAKSDIREKTIVET HINDRAR GOTLANDSSNUS ATT EXPANDERA

Trots framgångar under de senaste åren känner sig Gotlandssnus hindrade att expandera sin verksamhet och produktion av snus. Anledningen till att Gotlandssnus nu backar från sina tidigare planer är osäkerheten gällande den svenska tolkningen av tobaksdirektivet. Den utredning som ser över den svenska tolkningen av tobaksdirektivet ska redovisa sitt uppdrag senast 1 september 2015. Under tiden satsar Gotlandssnus på produkter som inte påverkas av direktivet, som till exempel tobaksfritt snus.

Läs mer här.