Produkt & reglering

Swedish Match känner sorg för Göteborg

I kölvattnet av Generaladvokatens uttalandet om EU:s snusförbud har Swedish Match uttryckt sin besvikelse över vad beslutet innebär för Göteborgsregionen, där en stor del av snustillverkningen i Sverige sker.

-Jag är naturligtvis väldigt besviken och beklagar till alla göteborgare att jag inte kunde ge ett annat positivt besked, säger Swedish Match talesperson Patrik Hildingsson i en intervju med Göteborgs-Posten.

Han är kritisk mot EU:s hitta påargumentation som delvis baseras på påståendet att svenska män inte röker på grund av att de tar ut föräldraledighet.

-Det blir jättesvårt för oss att möta den typen av argument på ett vuxet och moget sätt, säger Patrik Hildingsson.

Han pekar också på den viktig roll som snus spelar i Sveriges livsmedelsexport, som idag ligger runt 50 miljarder kronor per år.

-Skulle vi ta några procent av EU:s tobaksmarknad hade vi i ett slag fördubblat svensk livsmedelsexport, menar jag. Det hade naturligtvis varit oerhört positivt för Sverige och den stora vinnaren skulle vara Göteborg och Kungälv för de är snuscentrum, säger han.

Läs hela artikeln här.