Internationellt

SVENSKT SNUS UPPMÄRKSAMMAS I USA

Snusfrågans intåg i USA i och med Swedish Matchs ansökan om att få svenskt snus klassificerat som en ”modified risk tobacco product” hos myndigheten FDA har uppmärksammats. Idag innehar Swedish Match ungefär 10 procent av den amerikanska marknaden för rökfria tobaksprodukter. De nordiska länderna har den lägsta andelen tobaksrelaterade sjukdomar i Europa, vilket flera studier anser beror på att fler snusar än röker. Förhoppningen är att den nya märkningen av svenskt snus ska skilja snuset från betydligt skadligare tobaksformer som cigaretter.

Swedish Matchs VD Lars Dahlgren uttalar sig positivt och tror att svenskt snus har stor potential i USA även om produkten inte får märkningen som en ”modified risk tobacco product”.

Läs mer.

Du hittar mer information om FDA-processen här.