Produkt & reglering

SVENSKA SNUSTILLVERKARFÖRENINGEN ARBETAR FÖR SNUSARNAS INTRESSEN

INTERVJU MED PATRIK STRÖMER, NY GENERALSEKRETERARE SVENSKA SNUSTILLVERKARFÖRENINGEN

Som nytillträdd generalsekreterare för Svenska Snustillverkar- föreningen kommer du vara en frontfigur för det svenska snuset, vad innebär detta åtagande för dig?

Jag ska i första hand företräda medlemmarna, alltså de företag som tillverkar snus. Sedan betraktar jag mig också som en representant för Sveriges alla snusare. Vi är många och vi älskar vårt snus!

Hur kommer ni i föreningen arbeta för att främja snusarnas intresse?

I Svenska Snustillverkarföreningen vill vi verka för en ansvarsfull reglering av nikotin. Fördomar, bristfälliga vetenskapliga underlag och fundamentalism är något vi vill bemöta. Vi har redan börjat med arbetet då det behövs väldigt mycket mer kunskap hos många beslutsfattare.  Snusforumet, artiklar och möten är viktiga delar för att sprida information. Sedan hoppas jag på att få debattera och diskutera i olika offentliga sammanhang.

Snus kategoriseras idag som ett livsmedel, på samtliga dosor finns en komplett innehållsförteckning, hur ställer ni er till att denna kan förbjudas om livsmedelslagstiftningen ändras?

Konsumenterna har rätt att få information om vad de köper. Allt annat är helt orimligt och har inga som helst fördelar.

Den nya regeringen föreslår att skatten på snus höjs dubbelt så mycket som skatten på de hälsofarliga cigaretterna, hur rimmar det med punktskatternas folkhälsoeffekter?

Det är ett typiskt resultat av fantasilöshet på Finansdepartementet och att politiken inte hänger ihop. En produkt som kanske inte är 100 procent utan risk, kan inte få högre skattehöjning än en dokumenterat farlig produkt, om man bryr sig om människors hälsa.

Det svenska snusets utförselförbud kvarstår, vad skulle motivera att snus skall få säljas inom hela EU?

Det främsta skälet är naturligtvis EU:s egna principer om fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital. Det andra viktiga skälet är att Sverige har lägst andel rökare i EU och därmed också betydligt färre skadliga sjukdomar. Tusentals liv skulle kunna räddas inom EU om fler snusade och färre rökte.

Vad är ert mål med Snusforumet?

Att vara en källa till kunskap för alla som är nyfikna på vad som händer i snusfrågan på ett sakligt sätt. Jag tror att fakta gör mer nytta än skada, speciellt när det gäller snuset.

Slutligen, varför snusar du?

För att jag blir lugn och koncentrerar mig bättre. För att jag gillar olika smaker, generellt. Och för att jag tycker att vi svenskar ska vara stolta över vår långa folkliga tradition av att kunna njuta av svenskt kvalitetssnus!