Produkt & reglering

”Rökare behöver alternativ för att fimpa”

En miljard rökare i världen behöver erbjudas ett alternativ för att fimpa. Det menar Lars Rutqvist, som i tre filmer förklarar varför alternativet kan vara nikotinportioner.

I tre filmer förklarar han för Snusforumet varför just nikotinportioner hjälper rökare att fimpa och varför branschen inte har någon anledning att rikta marknadsföringen mot andra målgrupper.

Redan på 1970-talet började brittiska forskare undersöka hur skadorna relaterade till tobak skulle kunna minskas genom att få rökare att övergå till mindre skadliga alternativ. Ett sådant alternativ, menar onkologen och forskaren Lars Rutqvist, är nikotinportioner.

– Jag har genom mitt arbete inom svensk cancervård sett vilken skada rökning kan leda till och jag har också förstått de positiva sidorna av rökfria alternativ, till exempel snus, för den som inte kan eller vill ge upp sin tobakskonsumtion, säger Lars Rutqvist. 

Nikotinportioner minskar risken för cancer

Genom att gå över från cigaretter till nikotinportioner har man minskat risken för cancer markant, menar Lars Rutqvist.

Under 1980-talet ansågs det vara kontroversiellt att säga att snus var mindre skadligt än rökning. Den uppfattningen är idag mer eller mindre allmänt vedertagen eftersom det numera finns flera studier som visar att det inte finns något samband mellan snusning och cancer.

Nikotinportioner förser användaren med nikotin på samma sätt som snus, men innehåller inte tobak. Och varken snus eller nikotinportioner innehåller de skadliga förbränningsämnen som en rökare får i sig.

Felaktig kritik mot nikotinportioner

I takt med att nikotinportioner blivit allt populärare som ett alternativ till cigaretter har det också fått kritik från bland annat A non smoking generation. Organisationen menar att nikotinportioner får fler att bli nikotinister. 

Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen, säger ifrån kritiken och menar att snus och nikotinportioner är en av anledningarna till att Sverige idag är det land i EU som har lägst andel rökare. Med färre än fem procent av personer födda 1978 och senare som dagligrökare har Sverige dessutom som första landet i världen en helt rökfri generation enligt världshälsoorganisationen WHO:s mål. 

Lars Rutqvists forskning kring snus, som gjorts i decennier, har gjort honom övertygad om att rökare behöver lågriskalternativ för att fimpa helt.

– Det räcker inte att säga till rökare att det är farligt att röka. Det vet folk redan, de fortsätter ändå. Istället måste man förse dem med ett alternativ, säger han.

Alternativet och lösningen kan för många vara nikotinportioner och därför är den överlägset största målgruppen för nikotinportioner just rökare.

Färre rökare efter snusets intåg

Att introducera nya nikotinprodukter på marknaden innebär inte att fler människor börjar använda nikotin. Nej, faktum är att i takt med att nya snusvarianter har introducerats i Sverige har både antalet rökare och antalet totala tobaksanvändare gått ner.

Det är ett tecken på att de som går över till produkter som nikotinportioner inte är nya tobaksanvändare. Tvärtom. De som börjar med nikotinportioner är alltså personer som redan använder tobak och som försöker hitta ett mindre skadligt alternativ.

Cigaretter bör regleras hårdast

Samtidigt innebär inte den minskade skaderisken att nikotinprodukter ska säljas helt okontrollerat, poängterar Lars Rutqvist. En viss reglering kommer alltid att behövas, och framför allt ska produkterna enbart användas av vuxna personer. Inte heller ska nikotinprodukter användas av gravida eller av människor med någon form av kärlförträngning, säger Lars Rutqvist i en intervju som publicerades i Läkartidningen redan 2007.

– Alla produkter som innehåller nikotin behöver regleras utifrån de negativa effekter de har. Och följer man den logiken bör cigaretter regleras hårdast, samtidigt som snus och nikotinportioner inte behöver ha samma hårda reglering, säger Lars-Erik Rutqvist.

Konsumenter driver på en positiv utveckling

När FDA, den statliga myndighet som i USA reglerar bland annat tobaksvaror, livsmedel och medicin, 2017 fastslog att cigaretter under de närmaste åren kommer att ersättas av andra, mindre skadliga nikotinprodukter, är det något vi redan sett hända i Sverige.

– Och denna utveckling är inte något som myndigheterna drivit. Det är en utveckling som drivits fram av konsumenterna själva, konstaterar Lars Rutqvist.

För den som vill se intervjuerna med Lars Rutqvist i sin helhet finns de här.