Produkt & reglering

Riksdagen skiljer på cigaretter och snus

Den 12 december beslutade riksdagen om ändringar i tobakslagen. Trots Löfven-regeringens ovilja att göra skillnad på cigaretter och snus, fanns det en majoritet i riksdagen för att införa hårdare regler mot rökning.

Samtidigt röstade en tydlig majoritet för att inte försämra reglerna för snus, vilket fanns med i regeringens ursprungliga förslag.

– Från Svenska Snustillverkarföreningen tycker vi att det är ett framsteg att politiken äntligen börjat komma till insikt om att det är skillnad på rökning och snus, säger föreningens Generalsekreterare Patrik Strömer.

Även om alla partierna inte är överens om hur olika tobaksprodukter bör regleras, blev det klart under Riksdagsdebatten om betänkandet att det finns en växande konsensus kring faktum att snus är mindre farligt än cigaretter.

– Att röka är livsfarligt, vilket motiverar en strikt och stram lagstiftning, men att snusa är knappast det. Våra svenska erfarenheter är ju tvärtom att snuset faktiskt har räddat liv och minskat de tobaksrelaterade skadorna, förklarade Johan Hultberg, riksdagsledamot för Moderaterna under debatten.

Även Vänsterpartiets Karin Rågsjö var inne i samma linje.

– Man kan absolut inte jämföra snus med rökning. Det är självklart, för rökning har en mycket större inverkan på hälsan än vad snus har, konstaterade hon.

’Cigaretter betydligt farligare’

Under sin anförande tog Kristdemokraternas Michael Anefur upp snusets potential för skademinimering genom att lyfta Sveriges betydligt lägre tobaksrelaterade dödlighet jämfört med resten av Europa.

– Om vi leker med tanken att övriga Europa och EU skulle ha samma fördelning mellan rökning och bruk av snus och tuggtobak som Sverige har, skulle antalet tobaksrelaterade dödsfall vara väsentligt lägre än i dag. För folkhälsan skulle ett större bruk av snus och tuggtobak i stället för rökning vara ett stort steg framåt, förklarade han.

Och Karin Rågsjö höll också med Anefurs inställning.

– Michael Anefur har också ställt sig bakom att man ska titta lite olika på snus och cigaretter. Jag håller med dig om att cigaretter är betydligt farligare, svarade hon under debatten, även om hon vill trots allt inte stödja att de bör regleras utifrån deras respektive hälsopåverkan.

Svenska Snustillverkarföreningens Patrik Strömer tror att en inrotad och “beklaglig” syn i svensk folkhälsopolitisk finns kvar som vägrar ta hänsyn tagits till olika produkters hälsoprofil.

– Det har varit ett dogmatiskt nej till allt, säger han. Men han hyllar framstegen inom den nya lagstiftningen som innehåller fröet till en “mer modern och vetenskaplig grund i svensk tobakspolitik”.

Självbetjäning finns kvar

Nu efter att Riksdagen har klubbat igenom den nya lagen slipper Sverige ett onödigt förbud mot självbetjäning i butik, vilket hade inneburit att snus enbart hade fått säljas bakom disk och att många butiker, primärt i glesbygd, hade tvingats bygga om.

Bengt Hedlund, vd för branschorganisation Convenience Stores Sweden välkomnar riksdagens ändringar om snus.

Convenience Stores Sweden har jobbat med frågan i många år och vi är så klart positiva till att självtag av snus fortfarande kommer att vara tillåtet, säger han.

Det ursprungliga förslaget innehöll också ett totalt förbud mot marknadsföring av snus i butiker samt ett förbud mot att exponera snusprodukter med bilder på nätet. Även i fortsättningen kan svenska konsumenter få information i butik.

– Att Sveriges över en miljon snusare är fortsatt betrodda att själva kunna plocka dosan ur kylen borde vara självklart för alla. Likaså att information om nyheter ska finnas tillgängligt på försäljningsställen. Nu är det ändå en majoritet av riksdagen som står bakom dessa grundläggande principer, säger Patrik Strömer

Ingen av de föreslagna skärpningarna för snuset genomförs nu. För digital exponering av snusprodukter (till exempel på e-handelssajter) föreslås att en ny regering i mars 2019 ska återkomma med ett separat lagförslag om marknadsföring av tobaksprodukter på Internet, som då kan komma att innehålla ytterligare ändringar.

Den nya lagen träder i kraft 1 juli 2019. 

———————

FAKTA 

* Alla som vill handla med tobak måste ha tillstånd

* Nuvarande rökförbud utvidgas till att gälla vissa allmänna platser utomhus, som uteserveringar

* Rökförbudet utvidgas till att gälla även elektroniska cigaretter och andra produkter

* Reglerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning i EU:s tobaksproduktdirektiv genomförs i Sverige

* Förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner

Läs mer om 2018/19:SoU3 på Riksdagens hemsida.