Opinion
ANDTS-kritik

Regeringens förslag till ANDTS-arbete är ”glädjelöst och osunt”

Regeringens ANDTS-strategi får kritik för att den präglas av en inställning som är ”inte bara glädjelös utan direkt osund”.

Det skriver Mattias Svensson i en ledarkrönika i Svenska Dagbladet.

Förra veckan presenterade regeringen sitt förslag till ny ANDTS-strategi (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel).

Förslaget ska behandlas av riksdagen under våren.

Reaktionerna på regeringens förslag har dock redan börjat att komma.

Svensk Snustillverkarföreningens generalsekreterare Patrik Strömer menar till exempel att ANDTS-propositionen är ”anmärkningsvärt defensiv”.

ANDTS-kritik: Samma restriktioner oavsett risk

I en ledarkrönika i Svenska Dagbladet ifrågasätter Mattias Svensson att propositionen har målet om ”ett minskat bruk av tobaks- och nikotinprodukter”. Något som alltså skulle innebära att även produkter med mindre risk omfattas av samma restriktioner som till exempel cancerframkallande cigaretter. Enbart på grund av att de innehåller nikotin.

”Mycket talar exempelvis för att det är en hälsovinst att den som vill ha nikotinets små vardagskickar kan välja mindre skadliga alternativ än cigaretter. Sverige har lägst andel rökare i världen och har varit unikt med en lägre andel manliga än kvinnliga rökare. Däremot är det många män som snusar. I Storbritannien har regeringen rentav uppmuntrat e-cigaretter för att få fler att sluta röka”, skriver Mattias Svensson.

“Öka tilltiten till förmågan att göra egna val”

Mattias Svensson menar också att folkhälsopolitiken skulle lämpa sig väl för att styras av tillit till medborgarna. I stället för nuvarande linje med toppstyrning mot definierade mål.

”Bara människor själva kan nämligen väga kända risker mot de subjektiva positiva upplevelser som lockar oss till nikotin, alkohol och andra stimulanser”, skriver Mattias Svensson och efterlyser därför en helomvändning:

”Snarare än att bekämpa allt slags bruk och all slags risk, borde tilliten öka till människors förmåga att göra egna val och avvägningar och ta eget ansvar”.

“Snus är inte en inkörsport till cigaretter”

Även Liberala Nyhetsbyrån uppmärksammar den nya ANDTS-propositionen. LNB:s Mimmie Björnsdotter Grönkvist skriver i en ledare, som bland annat publicerats i Hallandsposten, om regeringens politik.

I sin text argumenterar Mimmi Björnsdotter Grönkvist för en politik som gör skillnad mellan snus och cigaretter, med anledning av den stora skillnaden i risker mellan de olika produkterna.

“Snus är inte en inkörsport till cigaretter utan en utväg. Att Sveriges nikotinrelaterade dödlighet tack vare snuset är mycket låg jämfört med övriga Europa är ett bevis på det”, skriver Mimmi Björnsdotter Grönkvist.