Politik
riksdagen

”Ny ANTDS-strategi anmärkningsvärt defensiv”

Regeringens proposition till ny ANDTS-strategi är överlämnad till riksdagen.

”Målet för den svenska tobakspolitiken ska utvidgas till att omfatta ett minskat bruk av alla tobaks- och nikotinprodukter”. Det skriver regeringen i propositionen som ska behandlas av riksdagen under våren.

Nu har regeringen presenterat sitt förslag till ny ANDTS-strategi (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel).

Den nya ANDTS-strategin ska styra det svenska folkhälsoarbetet de kommande fyra åren, och kommer att behandlas av riksdagen under våren.

Sju mål för ANDTS-strategin

I ANDTS-strategin lämnar regeringen sju långsiktiga mål för arbetet:

  • Tillgången till alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel ska minska.
  • Barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar.
  • Antalet barn och unga som börjar använda alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter eller debuterar tidigt med spel om pengar ska minska.
  • Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar ska successivt minska.
  • Personer med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet.
  • Antalet personer som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar ska minska.
  • En folkhälsobaserad syn på ANDTS inom EU och internationellt.

Nikotinportioner under lupp i ny ANDTS-strategi

När det gäller tobakspolitiken pekar regeringen särskilt på tobaksfria niktoinportioner som en ny företeelse som den nya ANDTS-strategin ska adressera.

”Det finns i dag flera olika typer av nikotinprodukter på marknaden som inte innehåller tobak. Nikotinprodukter, som till exempel e-cigaretter och tobaksfritt nikotinsnus, är relativt nya och det är fortfarande osäkert vilka risker bruket av dessa innebär”, skriver regeringen i sin proposition.

Svenska Snustillverkarföreningens generalsekreterare Patrik Strömer konstaterar att det redan finns en branschöverenskommelse för nikotinportioner. Överenskommelsen innebär bland annat att förpackningarna förses med varningstext, att annonsförbud råder och en åldersgräns för köp.

– Att införliva andra nikotinprodukter i ANDTS-strategin går alltså helt i linje med det som branschen redan har infört. Jag saknar dock en riskvärdering kring nikotinportioner. Det gör att ansatsen från regeringen präglas av moralism, snarare än vetenskap, säger Patrik Strömer.

”Grundmurad oförståelse för skillnaden i hälsoeffekt”

Att rökfria alternativ som snus eller nikotinportioner innebär betydligt mindre risk än cancerframkallande cigaretter är väl känt sedan länge. Socialstyrelsen har också konstaterat att snus har minimal påverkan på människors hälsa. Trots detta utgår inte den nya ANDTS-strategin från skademinimeringsprincipen när det gäller tobak.

– När det gäller alkohol och narkotika har regeringens proposition en tydlig inriktning mot minskade skador men när det gäller tobaken är målsättningen en helt annan. Denna inkonsekvens är anmärkningsvärt defensiv och visar bara på en grundmurad oförståelse för skillnaden i hälsoeffekt när det gäller rökning och snusning. Och genom i strid med vetenskapen fortsätta att likställa cigaretter och snus visar regeringen att den inte är intresserad av folkhälsa på riktigt, utan lutar sig mot moralism, säger Patrik Strömer.

Läs mer

Fakta om nikotin