Forskning
Hjärt- kärlsjukdom

Risk för hjärt- kärlsjukdom ökar inte med rökfria produkter – ny rapport

Risken för hjärt- kärlsjukdom minskar med snus och andra rökfria alternativ, jämfört med cigaretter.

Det visar en ny forskningsstudie från det ansedda universitetet UCLA.

Personer som röker löper en ökad risk att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar.

Att välja rökfria alternativ till cigaretter reducerar dock risken betydligt. Det bekräftar en ny studie från forskare på universitetet UCLA i Kalifornien, tillsammans med UC San Francisco, Boston University och University of Texas.

Markörer som förutser risker för hjärt- kärlsjukdom 

Enligt forskningsrapporten är det främst ämnen som frigörs i samband med förbränningen av tobak som leder till en ökad risk för hjärt- kärlsjukdom.

Forskarna har studerat flera olika detaljer som förutsäger risk för hjärt- kärlsjukdom hos 4 347 vuxna personer. I underlaget fanns 3 034 personer som enbart rökte cigaretter, 338 som använde enbart rökfri tobak, och 975 som aldrig använt tobak i någon form.

“Lägre koncentration av markörer än rökare”

– Våra resultat visar att trots att de hade högre nivåer av nikotin, hade exklusiva rökfri tobaksanvändare signifikant lägre koncentrationer av biomarkörer för inflammation och oxidativ stress än cigarettrökare. Nivåerna av dessa biomarkörer bland rökfria tobaksanvändare liknade nivåerna hos ”aldrig” rökare.

Det säger huvudförfattaren Mary Rezk-Hanna, biträdande professor vid UCLA School of Nursing i ett pressmeddelande. 

Resultatet ett argument för skademinimering

Att cigaretter orsakar svår sjukdom – som hjärt- kärlsjukdom – är inget nytt. Men att rökfri tobak inte innebär oförändrad risk för dessa sjukdomar jämfört med personer som aldrig använt nikotin är ny kunskap, enligt forskarna. Snus minskar alltså risken för sjukdom, för den som byter cigaretter mot snus.

Skademinimering är däremot inte en del av verktygslådan, när Världshälsoorganisationen, WHO, tar fram nya handlingsplaner i kampen mot cancer.

Forskarna konstaterar vidare att resultatet visar att det finns fördelar med att välja mindre skadliga alternativ till cigaretter. Samtidigt som de betonar att det allra bästa är att inte använda tobaks- eller nikotinprodukter över huvud taget.

Läs mer

Sluta röka – stor guide

BMI flerfaldigt starkare kopplat till diabetes än snus