Politik
cigarettpriser i Norden

Ny tobaksskatt – regeringens förslag motverkar folkhälsomålet

Regeringen föreslår att tobaksskatten höjs med tre procent.

Att skatten på snus fortsätter att höjas motiveras inte närmare. Sammantaget innebär det att Sveriges snusare skulle betala ännu mer skatt samtidigt som Sverige även fortsättningsvis kommer att ha de lägsta cigarettpriserna i Norden.

Regeringen presenterade nyligen sitt förslag till ny skatt på tobak och alkohol.

Enligt förslaget, som nu är på remiss, vill regeringen höja tobaksskatten med ytterligare tre procentenheter från 1 januari 2023 och med ännu en procentenhet från 1 januari 2024. Dessutom räknas skatten årligen om enligt förändringar i konsumentprisindex, vilket skett sedan 2015.

Billigaste cigaretterna i Norden trots ny tobaksskatt

Om regeringens förslag till ny tobaksskatt går igenom, så skulle det ändå innebära att Sverige fortfarande har det lägsta cigarettpriset i Norden.

Jämförelsesajten Numbeo används av många internationellt ansedda medier, som BBC, Time Magazine och The Guardian. Enligt Numbeo kostar ett paket cigaretter av märket Marlboro 67 kronor i Sverige.

I grannländerna får rökare dock betala mer för sina cigaretter.

I Norge kostar ett paket Marlborocigaretter 140 svenska kronor, på Island 110 svenska kronor, i Finland 88 svenska kronor och Danmark har nyligen höjt priset från 77 till 85 svenska kronor.

Om regeringens förslag går igenom så skulle det alltså innebära att ett paket cigaretter kommer att kosta drygt 70 svenska kronor i Sverige från och med nästa år – hälften av vad norska rökare får betala.

Folkhälsomålen vägs inte in förslag på ny tobaksskatt

Att rökfria alternativ som snus eller nikotinportioner innebär betydligt mindre risk än cancerframkallande cigaretter är väl känt sedan länge. Socialstyrelsen har också konstaterat att snus har minimal påverkan på människors hälsa. Att cigaretter alltså är betydligt sämre för människors hälsa, och därmed också sämre för Sveriges möjligheter att uppnå folkhälsomål, är dock inte något som finansdepartementet i regeringen väger in i sitt förslag till ny tobaksskatt.

Enligt regeringens proposition ska nämligen skatten på all tobak – även snus – höjas med samma procentsats.

Skatten på snus har ökat med 300 procent

– Om hela skattehöjningen i stället skulle fördelas på enbart cigarettpriset, och snuset skulle lämnas oförändrat, så skulle det ändå fortsatt innebära att de svenska cigarettpriserna är lägst i Norden, säger Patrik Strömer, generalsekreterare på Svenska Snustillverkarföreningen.

Samtidigt har punktskatten på snus höjts vid flera tillfällen de senaste 15 åren. 

2007 var punktskatten på snus 123 kronor per kilo. Om regeringens förslag till ny tobaksskatt går igenom så kommer skatten på snus vara 491 kronor per kilo från nästa år.

Det innebär en höjning med 300 procent sedan 2007.

Utredaren: Tveksam politik

Utredaren David Sundén har också konstaterat i en ESO-rapport att snuskonsumenterna kraftigt överkompenserar för de extra hälsorelaterade kostnader som snusandet kostar samhället. Enligt David Sundén är statens intäkter från punktskatten på snus är cirka 4,5 gånger så höga som kostnaderna. 

”Punktskatten på snus är à priori ett tveeggat instrument eftersom för höga skattehöjningar på snus relativt cigaretter kan få fler att röka. Eftersom rökning är mångfalt skadligare än snusning kan detta betraktas som en tveksam politik”, skriver David Sundén i rapporten.

Sannolikt hade en större relativ prisskillnad mellan snus och cigaretter kunnat leda till att fler svenskar valde snus framför cigaretter.