Opinion
Patrik Strömer

”Non Smoking Generation och snusföretag borde vilja samma sak”

Efter en intensiv debatt på tidningars ledarsidorna mellan Non Smoking Generation och Svenska Snustillverkarföreningen, talar branschorganisations generalsekreterare Patrik Strömer ut om vägen framåt.

Hur reagerade du när du först läste debattartiklarna från Non Smoking Generation?

Jag blev förvånad över att ledaren för en organisation som säger sig vilja minska rökningen angriper just de rökfria produkter som bevisligen har bidragit till att minska rökningen. Jag kände ändå att det var viktigt att svara på generalsekreterare Helen Stjerna. Dels för att en del klargöranden behövde göras, dels för att bjuda in A Non Smoking Generation till dialog.

Hur svarar du på påståendet att ”tobaksindustrin” lockar barn?

Det finns såklart ingen grund för det. Minderåriga får inte köpa några nikotinprodukter. Det verkar vara en väldigt ineffektiv affärsstrategi att marknadsföra något till den som inte får köpa. Sedan kan minderåriga se valaffischer fast de inte får rösta, se skyltar hos Systembolaget fast de inte får köpa alkohol och se tobaksprodukter fast de inte får köpa.

Däremot visar det på en moralistisk uppfattning att det som efterfrågas av vuxna alltid skulle locka barn. Vi måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt – barn skall inte använda nikotin, men samtidigt måste vuxna ha möjlighet att välja bort cigaretten med hjälp av vanligt snus eller tobaksfritt snus.

Varför säger du att Helen Stjerna verkar inte bekymras över rökningens skadeverkningar?

För att nikotin i sig inte är skadligt på det sätt som rök i lungorna är. Det är fullt möjligt att ha en vision om att inga människor ska dö i förtid till följd av rökningens skadeverkningar, men då krävs att vuxna människor enkelt kan välja andra produkter än cigaretter.

Du påstår incitament att sluta röka sänks när man likställer rökfria nikotinprodukter med cigaretter. Varför?

Det är både enkelt och komplext. Ju mer människor vet om de relativa riskerna, desto enklare att göra ett aktivt rationellt val. Samtidigt är det svårt att ändra beteende om du inte är motiverad. Den som röker och inte vet hur stor hälsovinsten blir av att byta från rökning till snus kommer inte heller att göra det.

Du har nu bjudit in Helen Stjerna till ett dialogmöte. Vilka punkter vill du se diskuteras?

Dels vill jag visa att Svenska Snustillverkarföreningen är öppen, transparent och vill se mer av fakta i debatten. Dels hoppas jag att vi kan enas om att om rökningen ska minska går det inte att rikta policyförslag som enbart begränsar vuxnas rätt att välja andra alternativ än cigaretter. I grunden tror jag att vi vill samma sak: ett rökfritt Sverige.

Tror du att Helen Stjerna kommer tacka ja till din inbjudan?

Jag vågar inte svara på det. Men jag är övertygad att dialogen är nyckeln för att rädda så många som möjligt från att dö i förtid på grund av rökning.