Opinion

”Tobaksmotståndarnas felaktiga bild av snus offrar rökare i jakten på en rökfri värld”

I en debattartikel på altinget.se argumenterar de kända tobaksmotståndarna Göran Boëthius, styrelseledamot Tobaksfakta och Hans Gilljam, ordförande Läkare mot tobak. De tycker att regeringen bör ta till en rad konkreta åtgärder för att minska snusandet i Sverige.

Detta trots att snus är ett bevisat effektivt alternativ för att minska rökningen. Därmed leder det till att rädda liv på personer som vill sluta röka.

Nu får de mothugg från Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkareföreningen och läkaren Anders Milton, Ordförande i Snuskommissionen.

”Genom att de själva inte vet om det är rökning, snus, tobak eller nikotin de är emot, blir deras policyförslag inte bara spretiga och förvirrade utan i flera fall kontraproduktiva och ökar risken för att människor fortsätter med ett skadligt beteende, nämligen rökning”, konstaterar Patrik Strömer i sin replik på altinget.se.

Struntar i statistiken

Sverige var det land i världen som först uppnådde WHO:s mål om högst fem procent dagligrökare, bland män 30-44 år där 22 procent snusar. Något som ständigt förtigs av tobaksmotståndarna.

”Internationellt finns ett stort och ökande intresse för Sverige. Hur kommer det sig att svenska män drabbas minst i EU av rökrelaterade sjukdomar som lungcancer och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (Kol)? Varför röker svenska män minst i EU? Varför är Sverige det enda landet i EU där kvinnor röker mer än män? Om det enbart beror på folkhälsopolitiken så saknas förklaringen till skillnaden mellan män och kvinnor”, skriver Patrik Strömer.

Anders Milton, läkare och ordförande i Snuskommissionen, konstaterar att de traditionella folkhälsoförespråkarna mycket väl känner till att snus inte orsakar cancer. Dessa personer envisas dock att motarbeta allt som kommer från tobaksindustrin.

”Dessa aktivister är beredda att offra de rökare som finns i dag och som inte kan sluta för att nå målet om en rökfri värld om ett antal år”, skriver Anders Milton i sin replik.

Borde lyssna på forskningen

Anders Milton tror inte att synen på tobaksprodukter med reducerad risk, som snus, kommer att förändras bland de folkhälsoaktiva. Han hoppas dock att politiker och andra beslutsfattare ska lyssna på forskningen som visar att snus kan rädda liv. Därmed skulle man också förändra politiken efter de vetenskapliga bevis som finns.

”Min förhoppning är att våra ansvariga politiker och myndigheter skall förstå behovet av att förbättra folkhälsan och rädda liv nu och i dag och att de därmed skall vrida den svenska politiken i en mer pragmatisk och realistisk riktning”, skriver Anders Milton.

Läs mer:

https://www.altinget.se/vard/artikel/replik-tobaksfakta-skadar-folkhalsan

https://www.altinget.se/vard/artikel/dags-att-vrida-tobakspolitiken-i-en-pragmatisk-riktning