“Att dra in barn i debatten om nikotin sätter fokus på fel saker”

NyheterTagged , ,

A Non Smoking Generation påstår att snustillverkare gör inte tillräckligt för att skydda barn mot nikotinprodukter och försöka likställa opartisk journalistik med “dold reklam”.  Enligt Svenska Snustillverkarföreningen sätter organisationen därmed fokus på fel saker.

 A Non Smoking Generation, NSG, publicerade nyligen en rapport som visar hur tobak skildrats i svenska medier under första halvåret 2019. Enligt analysen är 12 procent av alla artiklar om tobak positiva.

NSG anser att dessa artiklar baseras på ”PR-utspel från tobaksindustrin”, och motsvarar ett annonsvärde på 43,5 miljoner kronor.

Rapporten påstår också att det är vanligt med reklam för tobak på sociala medier. Den kopplar ihop detta med en undersökning från Novus, där svenska barn och ungdomar i åldrarna 14-18 år uppger att de ofta ser tobaksreklam.

Är alla nyheter “dold reklam”?

Anledningen är, enligt NSG, att tobaksindustrin har kunnat kringgå lagen som förbjuder tobaksreklam genom att kalla nya nikotinprodukter för ”tobaksfria”.

– Vi är allvarligt oroade över att tobaksindustrin tillåts marknadsföra sina produkter direkt till barn och unga, säger Helen Stjerna, generalsekreterare på A Non Smoking Generation, i ett pressmeddelande. 

Patrik Strömer, generalsekreterare på Svenska Snustillverkareföreningen kommenterade rapporten i en debattartikel i Resumé.

”Att minderåriga inte ska ägna sig åt nikotin i någon form är vi överens om”, skriver Patrik Strömer bland annat, och fortsätter:

”Tesen är att eftersom tobaksreklam är förbjudet så måste alla nyheter, reportage, debattartiklar och ledartexter vara ”dold reklam”. Verkligen? Att en ledarskribent upprörs över EU:s snusförbud och påpekar att det rör sig om diskriminering eftersom cigaretter är tillåtna i hela EU, kan inte gärna betraktas som reklam.”

Problem att dra barn in i debatten

NSG svarade med en egen debattartikel, där de bland annat påpekar att 83 procent av alla som börjar med nikotin, såväl snus som cigaretter, gör det i tonåren (det vill säga är barn).

”Om Patrik Strömer och Svenska Snustillverkarföreningen verkligen stod på vår och barnens sida i detta skulle han i stället hjälpa oss att driva alla de åtgärder som krävs för att skydda barnen från att börja,” skriver Helena Stjerna, generalsekreterare på A Non Smoking Generation.

Till Snusforumet säger Patrik Strömer att Svenska Snustillverkarföreningen anser att en åldersgräns för alla former av nikotin är bra. Men han tycker det är ett problem att NSG ständigt återkommer till barnen i debatten.

– Alla är överens om att minderåriga inte ska använda tobak eller nikotin. Så antingen är NSG emot att vuxna människor använder njutningsmedel som enbart påverkar dem själva, och då finns det ingen anledning att skylla på barnen.

– Eller också vill NSG verkligen skydda barnen, och i så fall finns ingen anledning att komma med policyförslag som enbart riktar sig mot vuxna. Så enkelt är det.