Produkt & reglering

HÖJNINGEN AV SKATTEN PÅ SNUS TILL 12 PROCENT UPPRÖR

En insändare i Värmlands Folkblad är skeptisk till att politikerna valt att höja skatten på snus dubbelt så mycket som skatten på cigaretter och ställer sig frågan vad som kostar samhället mest – snus eller cigaretter. Insändaren är förstummad av politikens inriktning gällande snuset och tror att staten skulle kunna tjäna mycket på att fler snusar istället för att röka.

Läs mer här.