Opinion

Har snusarna något val 11 september?

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) orsakar tobaksröken årligen åtta miljoner människors för tidiga död. Detta kan jämföras med noll döda av snus. Trots detta sätter partierna till vänster ett likhetstecken mellan cigaretter och snus, skriver Bengt Wiberg, grundare av den ideella internationella konsumentorganisationen EUforsnus.

Sveriges snusare utgör idag nästan 20 procent av alla röstberättigade vuxna. Om de vill ha kvar sitt snus bör de känna till vad partierna anser i snusfrågan. Flera partier är stolta över det svenska snuset som med all sannolikhet är den största orsaken till att andelen dagliga rökare i Sverige är avgjort lägst i hela Europa. Andra partier verkar inte vara av samma kaliber och generalfelet är att de verkar sätta likhetstecken mellan livsfarlig rökning och avsevärt mindre skadligt snus.

I SVD 16/8 skriver ledarskribenten Mattias Svensson:

”Den socialdemokratiska regeringen ägnar sig in i det sista åt att minutiöst bekämpa allt roligt, njutbart och relativt problemfritt – och åt att bekymmersfritt förbise samtidens stora hot.”

Det är mest tack vare snuset som Sverige har lägst andel rökare per capita i Europa. I åldersgruppen 16–29 år är andelen rökare nu nere i rekordlåga tre procent. 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) orsakar tobaksröken årligen åtta miljoner människors för tidiga död. Detta kan jämföras med noll döda av snus. Det är inte nikotinet som orsakar död och cancer utan de giftiga gaser som man drar i sig när tobaken förbränns. Istället för att jämföra snus med rökning är nikotinplåster och nikotintuggummi en mer logisk jämförelse. Varken snus, nikotinplåster eller nikotintuggummi vållar någons död. WHO har varnat att om nuvarande trender i världen fortsätter så kommer tobaksröken att leda till en miljard döda under detta århundrade. Trots detta sätter partierna till vänstern ett likhetstecken mellan cigaretter och snus.

I den politiska debatten har Moderaterna utmärkt sig tydligast i snusfrågan. På frågan ”var står Moderaterna i frågan om snus kontra rökning av cigaretter?” svarade Ulf Kristersson “Jag snusar alltså inte, men jag är för snus”.

Andra partier som öppet uttalat sitt stöd för det svenska snuset är Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och, kanske något överraskande, även Centerpartiet. Här finns kanske en grund för ett bredare regeringssamarbete trots allt! I Riksdagen 2021 röstade en majoritet för att regeringen skulle tillsätta en utredning som belyser olika nikotinprodukters relativa skadlighet och risker i jämförelse med cigaretter. Regeringen har ännu inte agerat på detta. SVDs ledarartikel förklarar närmare:

“Det är lika prilligt som det låter. Regeringen vill försvåra och krångla till marknaden för snus och e-cigaretter. Detta trots att snusandet sannolikt är en bidragande orsak till att Sverige har lägst andel dagligrökare i världen och är ensamma om att ha en lägre andel manliga än kvinnliga rökare.

En majoritet i riksdagen såg i våras till att regeringen åkte på ett nederlag i sin ambition att likställa alla nikotinprodukter. Riksdagsmajoriteten krävde tvärtom att större hänsyn tas till att de har helt olika hälsorisker och skadeverkningar. I klartext: att det kanske inte är så farligt om folk snusar och röker e-cigaretter eftersom de kända hälsoriskerna är små, och det är tvärtom en stor hälsovinst om de gör det istället för att dagligen röka cigaretter.

I stället för att efterkomma detta ger regeringen nu i uppdrag åt utredaren att se efter om riksdagsmajoritetens önskan ”står i överensstämmelse med Sveriges åtaganden enligt WHO:s ramkonvention om tobakskontroll samt med EU-rätten på tobaksområdet”.

Uppdraget är alltså att hitta formuleringar i högstämda tobaksöverenskommelser på överstatlig nivå i syfte att kunna gå emot riksdagens önskemål och tunga hälsoargument. Allt för att regeringen ska kunna fortsätta vara lika oförsonlig mot snus och e-cigaretter som mot tobaksrökning.”

Vänsterpartiet och Miljöpartiet är lika prilliga som regeringen i snusfrågan. Vanligt snusförnuft verkar saknas hos dessa partier medan liberalernas partiledare Johan Persson inte skäms för att öppna en alkoholfri öl med hjälp av sin snusdosa i tv från Almedalen. Nyligen uppdagades i Sveriges Radio att Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar ofta tar rökpaus utanför riksdagshuset. Tycker hon månde att snus därför är onödigt?

Vänsterpartierna vill även förbjuda smakämnen i e-cigaretter men det röstade riksdagen tack och lov emot i juni 2022. I England har flera miljoner slutat röka genom att byta cigaretter mot e-cigaretter. För att förmå flera av EUs 100 miljoner dagliga rökare som inte kan sluta röka att välja mindre skadliga nikotinprodukter krävs att sådana produkter finns tillgängliga på marknaden. Så är inte fallet med snus.

Försäljning av svenskt snus i EU borde vara självklart

Endast Sverige har ett permanent undantag i EU-fördraget om att få sälja snus. Man kan ju tycka att den svenska regeringen borde jobba mer aktivt för att EU skulle slopa snusförbudet ur ett rent folkhälsoperspektiv men också ur ett lika villkors perspektiv där försäljningen av svenskt snus i EU borde vara lika självklar som försäljningen av italienskt rödvin eller finsk vodka på den inre marknaden. Tusentals människor har i Sverige ett jobb inom snusindustrin och tusentals fler industrijobb av enklare slag skulle kunna tillkomma om snus tilläts i EU.

Företagarnas Günther Mårder ställde frågan till Ibrahim Baylan om varför inte regeringen lobbar för snus i EU. Baylan svarade att regeringen inte vill riskera att EU förbjuder snus även i Sverige. Ett egendomligt svar eftersom Sverige har ett permanent undantag redan i anslutningsfördraget med EU. För att EU ska kunna förbjuda försäljning av snus i Sverige krävs att samtliga EU-länder, inklusive Sverige, röstar för ett sådant förslag. Detta är knappast troligt då nästan 1,5 miljon svenskar älskar sitt snus. S-kollegan Ann Linde svarade samma sak som Ibrahim Baylan i en intervju i Sveriges Radio 2018.

Jag uppmanar härmed alla snusare, som slutat röka med hjälp av snus, att notera hur ditt parti tycker i snusfrågan om du inte vill riskera att snus eller smaker i snus i framtiden försvinner eller att snusskatterna gör att folk börjar röka igen. Gustaf Fröding satte fingret på frågan redan 1884 då han skrev “Men strunt är strunt och snus är snus, om ock i gyllne dosor, och rosor i ett sprucket krus är ändå alltid rosor”!

Bengt Wiberg, grundare av den ideella internationella konsumentorganisationen EUforsnus med medlemmar från 100 länder och som vill att EUs snusförbud skrotas, samt grundare av Sting Free AB.