Opinion

GOTT NYTT SNUSÅR!

Det har varit ett intensivt snusår, i och med att Svenska Snustillverkarföreningen kommit igång med sitt informationsarbete och från politiskt håll har intresset väckts för snus.

Det började med att den statliga tobaksutredaren Göran Lundahl i februari kom med sin utredning som hade ett förslag om att det skulle bli förbjudet att ange smak på snusdosor. En sådan regel skulle självklart försämra för konsumenterna och dessutom strida mot livsmedelslagens krav på tydlig märkning. Gabriel Wikström, som är ansvarig minister för folkhälsa, vägrade under hela året att svara på frågor om vad han egentligen tyckte om förslaget. I december 2015 kom ändå en lagrådsremiss om hur EU:s tobaksproduktdirektiv skulle införas i Sverige och där stod uttryckligen att smakmärkningsförbudet inte gäller för snusdosor.

Det var något att glädja sig åt, att det finns makthavare som avstår från att aktivt driva en linje som enbart har negativa konsekvenser. Men även om snusvännerna är många, så är snusmotståndarna desto mer fokuserade. Den som snusar har ofta många intressen i livet, den som vill bekämpa snus verkar inte tycka att något annat är lika viktigt.

Under året har jag själv kunnat besöka fabriker som tillverkar snus och det är både lärorikt och fascinerande. Alla typer av industriell produktion visar på kraften i effektivitet, och i en snusfabrik där flera olika sorters snus tillverkas finns en speciell känsla och en påtaglig doft av snus, som ändå är en smula diffus eftersom den kommer från flera olika typer av produkter. Stort tack till alla som bidragit till att fabriksbesöken blivit så lyckade!

I somras ordnade Livsmedelsarbetareförbundet tillsammans med Livsmedelsföretagen ett seminarium om snus under Almedalsveckan. En bred panel var kanske lite för överens om vikten av att bevara det svenska snuset så som vi känner det. Men samtidigt är det uppenbart att den som lärt sig lite mer om sambandet mellan tobak, snus, rökning och nikotin, inte gärna kan vara emot snus som produkt. Efter själva seminariet fick publiken en lysande historisk exposé över det svenska snuset, signerad den oefterhärmlige Edward Blom. För säkerhets skull avslutades hela övningen med en frivillig snusprovning där olika sorter från Snustillverkarföreningens medlemmar fanns att testa. Produkter från Gotlandssnus, Swedish Match och Skruf Snus skapade nyfikenhet och diskussion.

Många blir förvånade över att få reda på att en miljon svenskar snusar och att svenska män har lägst dödlighet i tobaksrelaterade sjukdomar i hela EU. Som tur var blev det en kraftig folklig reaktion när landstinget i Uppsala län drev förslaget om att förbjuda snuslukt. Fånighetens gräns hade passerats den gången.

Arbetet med att informera om snus innehåller också många kontakter med riksdagsledamöter, myndighetspersoner och opinionsbildare. Det är också viktigt att med artiklar och inslag i media fortsätta att ge en sann och tydlig bild. Under hösten har jag även deltagit i ett riksdagsseminarium och sett riksdagsledamöter göra praktik i snusbutik. Ett antal artiklar har också skrivits, för att lyfta fram politisk inkonsekvens, behovet av sänkt skatt på snus, skillnaderna mellan rökning och snusning och behovet av att ha en fortsatt tydlig reglering som främjar kvalitet.

Vi har också fått besked från de svenska myndigheterna Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten att det inte finns några beräkningar över snusets eventuella kostnader för samhället. I stället är snus en stor intäktskälla för staten med punktskatt och moms. Men det finns alltså inga som helst ekonomiska skäl till att vilja försvåra för snus, motståndet baseras enbart på moralism.

Tack vare gott samarbete med samtliga medlemmar i Svenska Snustillverkarföreningen har många andra med mig också fått nöjet att prova nya högkvalitativa snusprodukter. För även om snus inte är en hälsoprodukt är det tydligt att det finns en stigande nyfikenhet för ett njutningsmedel som inte påverkar någon annan än användaren.

Min förhoppning är att fler ska kunna ta till sig denna insikt under 2016. En svensk tradition som funnits i flera hundra år kan inte få behandlas hur lättsinnigt som helst.

Gott Nytt Snusår 2016 tillönskas alla, och särskilt General som blir 150 år!

Patrik Strömer, Generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen