Internationellt

Global Forum on Nicotine 2018: skademinimering i fokus

GFN eller Global Forum on Nicotine är en årlig konferens som samlar forskare, tillverkare och användare av nikotin. Den bredden är ovanlig i liknande sammanhang och utgångspunkten är det vetenskapligt fastställda faktumet att nikotin i sig inte är särskilt hälsoskadligt, medan cigarettrök som innehåller tjära har negativa konsekvenser.

Skademinimering

Harm reduction – skademinimering – är det begrepp som gäller.

Genom att eftersträva minskade skador och samtidigt ha respekt för att väldigt många vuxna människor uppenbarligen vill ha nikotin i någon form, skapas en kontrast mot många länders officiella politik.

Den som vill minska rökningen i samhället har gott om bevis för att valfrihet för konsumenterna är bästa vägen framåt. Den som hatar industrin kommer däremot aldrig att lyckas minska rökningen i samma utsträckning. Tvärtom pågår just nu en stor transformering av industrin på väg bort från den rykande tobaken till andra produkter.

Bristande förståelse

Av dessa är snus det som längst och tydligast har bidragit till att minska rökningen. Sverige är sedan 1992 det enda landet inom EU där snus inte förbjudet, alltså är andelen rökare också lägst i Sverige. Men i och med e-cigaretterna så har andra länder också börjat minska andelen rökare mer än den långsiktiga trenden. Vad som är fascinerande är att länder som Australien där skatterna höjts, staten bestämmer hur förpackningen ska se ut och samtidigt förbjudit snus och e-cigaretter har lyckats betydligt sämre i att minska rökningen än de länder där konsumenterna erbjuds alternativ.

Under lång tid har det varit känt att rökning är skadligt för hälsan. Under nästa lika lång tid har insikten funnits att ”rökarna röker för att de vill ha nikotin, men de dör av tjäran”, som professor Michael Russell formulerade det redan i början av 1970-talet. Tyvärr har många reglerare genom tiderna även försökt att minska på nikotinet i cigaretter i tron att produkterna då blir mindre beroendeframkallande. Resultatet blev i stället att rökarna rökte fler cigaretter – ett typiskt exempel på hur bristande förståelse och övertro på hårda åtgärder kan leda till något positivt.

Mer forskning behövs

I skarp kontrast till denna typ av vanföreställning står professor Lars Ramström, som också hedrades med utmärkelsen Michael Russell Award vid GFN18. Ramström som forskat en hel del kring rökning, sjukdomar och nikotin, inledde sin karriär som traditionell tobaksmotståndare, men ändrade uppfattning när han insåg att nikotinet i sig inte är hälsoskadligt, utan sättet som rökaren får i sig nikotin. Han har därefter visat att svenska män är friskast i EU, visat att det beror på att snus är tillgängligt och tagit fram statistik som varit underlag till Snuskommissionens rapport ”Så många liv kan snuset rädda”.

Den vetenskapliga ödmjukhet som präglar GFN borde kunna vara användbar i andra sammanhang. Vi vet tillräckligt för att göra det rätta, men vi vet inte allt och mer forskning behövs. Detta står i stark kontrast till personer och organisationer som av slentrian är emot alla former av tobak, och därmed i praktiken stärker cigaretternas ställning på marknaden. Läkarna och forskarna från Australien skakade bekymrat på huvudet när siffrorna från olika länder visades och det blir så tydligt att en ”djärv” politik har misslyckats.

Patrik Strömer, Generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen