Produkt & reglering

E-CIGARETTER SÄTTER FOKUS PÅ NY BESKATTNING AV NIKOTIN

I dagens SvD Brännpunkt argumenterar riksdagsledamöterna Johan Pehrson (FP) och Barbro Westerholm (FP) för en mer konsekvent beskattningsprincip för nikotinprodukter i Sverige. Artikelförfattarna anser att är det på tiden att fokusera beskattningen på nikotin istället för tobak och att beskattningen bör vara differentierad baserat på produktens hälsorisker. Detta skulle medföra att även e-cigaretter beläggs med en punktskatt, men även att cigaretter skulle beskattas högre än till exempel snus då de medför betydligt större hälsorisker.

Läs mer här.