Artiklar om Almedalen

Almedalen

Snusdebatt i Almedalen: ”Den yngre generationen är mer påläst”

Snusdebatt i Almedalen: ”Den yngre generationen är mer påläst”

Kunskapsnivån om snus är högre än någonsin. Det var tydligt under panelsamtalen i Almedalen. Snusforumet passade på att ställa några frågor till Svenska Snustillverkarföreningens generalsekreterare Patrik Strömer som var på plats, för att få en samlad bild av...

Almedalen

Snusminglet i Almedalen: Sverige kan ta större roll i frågor om EU:s folkhälsa

Snusminglet i Almedalen: Sverige kan ta större roll i frågor om EU:s folkhälsa

Snusminglet som skedde i Almedalen förra veckan öppnade upp för intressanta samtal om snusets roll för Sveriges och EU:s folkhälsa. Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen, reflekte...

Almedalen

Edward Blom om fördelarna med snus

Edward Blom om fördelarna med snus

Almedalen

Jan Björklund (L) om tobaksutredningen

Jan Björklund (L) om tobaksutredningen

Almedalen

Johan Hakelius om svenskt snus

Johan Hakelius om svenskt snus

Almedalen

Maud Olofsson (C) om att sluta röka

Maud Olofsson (C) om att sluta röka

Almedalen

Folkhälsohörnan onsdag 6 juli 2016

Folkhälsohörnan onsdag 6 juli 2016

Seminarium: Vad får de föreslagna tobaksreglerna för konsekvenser för folkhälsan? Under våren har den utredning som haft regeringens uppdrag att utreda strängare regler när det gäller tobak presenterats. Vad få...

Almedalen

Anders Wijkman (KD) om tobaksutredningen

Anders Wijkman (KD) om tobaksutredningen

Almedalen

Visbypolisen Thomas om svenskt snus

Visbypolisen Thomas om svenskt snus