Statistik

CAN: titta närmare på samband mellan snusning och minskad rökning  

CANs senaste rapport om Sveriges tobaksvanor visar att försäljning av cigaretter minskade med en tredjedel 2003-2018 samtidigt som försäljning av snusdosor har ökat med 22 procent. Nu vill organisationen att sambandet analyseras närmare.

Dagarna efter Sveriges utökade rökförbud började gälla, släppte CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, sin senaste rapport.

I ”Tobaksvanor i Sverige 2003-2018” framkom det att andelen dagliga rökare i Sverige har halverats. Rökning hade minskat minst bland unga vuxna (17-29 är), varav 29 procent uppgav att de hade rökt den senaste månaden, mer än dubbelt så många som i andra åldrar.

Snus mest använda tobaksprodukten

Rapporten konstaterade också att “snus är den mest använda tobaksprodukten i landet sett till andelen användare de senaste åren”. Antalet sålda snusdosor per invånare ökade med 22 procent mellan 2003 och 2018, och den större delen av uppgången skedde sedan 2008. 

Under 2018 svarade 16 procent av befolkningen (17-84 år) att de hade snusat de senaste 30 dagarna, jämfört med 15 procent som hade rökt vid minst ett tillfälle den senaste månaden. 

När det gäller daglig användning däremot, svarade endast 8 procent att de rökt dagligen jämfört med 12 procent som var dagliga snusare.

’Sambanden behöver analyseras närmare’

CAN lyfter också i sin rapport det eventuella sambandet mellan snusandet och Sveriges minskade konsumtion av cigaretter.

– En intressant fråga är om denna positiva utveckling ur ett folkhälsoperspektiv är relaterad till det utbredda snusandet i Sverige såsom har föreslagits av vissa forskare, skriver CAN i sin rapport. Både rökning och snusande minskade mellan 2003 och 2007 och därefter ökar snusandet samtidigt som rökningen är stabil. Denna observation är tankeväckande men sambanden behöver analyseras närmare för att man ska kunna dra säkrare slutsatser

– Mer forskning skadar inte, särskilt inte det samband som gäller mellan lägre andel rökare och att det finns snus att välja på, utvecklingen i Norge har varit övertydlig, säger Patrik Strömer, Generalsekreterare i Svenska Snustillverkarföreningen. Sedan kan det tyckas överflödigt med forskning på det självklara, eftersom det saknas andra förklaringar än snuset.

– Däremot är det viktigt att förstå varför unga kvinnor röker mer, även om de flesta är s k feströkare, säger Patrik Strömer

Läs hela rapporten: Tobaksvanor i Sverige 2003-2018