Produkt & reglering

Brittisk rapport: Legalisera snus i England

Nyckeln till att få brittiska rökare att fimpa är ökad tillgänglighet till lågriskalternativ såsom snus och nikotinportioner. Det visar en färsk rapport, som avvisar den så kallade Khan-granskningen som förespråkar ett totalförbud.

Rapporten The alternative smoke-free 2030 plan ifrågasätter logiken i den nyligen publicerade granskningen av Dr Javed Khan, med officiella namnet The Khan review: making smoking obsolete. I den rekommenderas en rad förbud utformade för att minimera tillgången till rökning i Storbritannien. Christopher Snowdon skrev rapporten, som publicerades av den brittiska tankesmedjan Institute of economic affairs.

Khan-studien har fel om avhållsamhet

Dr. Khans granskning innehåller bland annat förslag på höjningar av tobaksskatten med över 30 procent. Den föreslår även förbud mot skildring av tobaksanvändning på TV före klockan 21.00.

– Det är ett missförstånd av hur avhållsamhet fungerar. Populära produkter blir i allmänhet mindre populära när bättre alternativ presenteras, skriver Snowdon i sin rapport.

– Så länge som efterfrågan finns kommer förbudspolitik att resultera i en svart marknad, kriminalitet och sekundär fattigdom, utan att vara i närheten av att utrota rökning.

Rapporten uppmanar till rätt information

Snowdons rapport kritiserar också det faktum att så många britter är felaktigt informerade om hälsoeffekterna av vaping och nikotin.

”Konsumenternas okunskap är ett stort hinder för konsumtion av lågriskalternativ”, heter det i rapporten, vilket syftar på nikotinprodukter.

Rapporten nämner data från myndigheten Public Health England som visar att 40 procent av rökarna felaktigt tror att nikotin orsakar cancer. Även att antalet rökare som felaktigt tror att vaping är lika eller farligare än rökning ökade med 17 procent mellan 2014 och 2020.

Rapporten konstaterar att det representerar ett bedrövligt misslyckande i budskapet om folkhälsa. Vidare hävdar rapporten att det är absolut nödvändigt att ”ge allmänheten korrekt information om de relativa riskerna med nya nikotinprodukter och de (mycket låga) riskerna med nikotin i sig”.

Bakslag för skademinimering

För att råda bot på situationen presenterar Snowdon-rapporten ett antal konkreta åtgärder. Den främsta är att bekämpa den desinformation som plågar den offentliga debatten om tobakspolitik och folkhälsa.

”Storbritannien har generellt reglerat e-cigaretter på ett ansvarsfullt sätt för att uppnå folkhälsomål samtidigt som den personliga friheten respekteras. Men allmänhetens förståelse för de relativa riskerna med vaping har gått tillbaka de senaste åren och det finns mer att göra”, skriver Snowdon i rapporten.

Specifikt uppmanas hälsomyndigheten Office for health improvement and disparities (OHID) att fortsätta publicera rapporter om vaping och alternativa nikotinprodukter, liknande de som produceras av Public Health England som stängdes 2021.

Rapporten föreslår att man lanserar en regeringsstödd kampanj som utmanar desinformation, samt ett samarbete med fackförbundet för läkare British Medical Association och yrkesorganet för allmänläkare Royal College of General practitioners. Detta för att säkerställa att läkare är ”väl informerade” om fördelarna med e-cigaretter och andra nikotinprodukter.  

Storbritannien borde legalisera snus

Istället för Khan-recensionens metod med skatt och förbud uppmanar Snowdon-rapporten att häva förbudet mot snus. Förbudet är kvar sedan EU-medlemskapet. Nu när Storbritannien är fritt att fastställa sin egen tobakspolicy menas det i rapporten att man bör upphäva Oral Snuff (Safety) Regulations Act och Tobacco for Oral Use (Safety) Regulations från 1989 respektive 1992.

Samtidigt bör en reglering av nikotinportioner finnas på plats för att bättre förhindra försäljning till minderåriga. Dessutom uppmanar rapporten politiker att inte förbjuda smaker eller höja skatterna på nikotinprodukter.

”De ekonomiska bevisen är tydliga att skatter på vaping leder till mer rökning”, står det i rapporten. Rapporten avslutas med en vision om att rökning kan vara ett minne blott – det förutsätter dock bättre utbildning och ett regelverk som främjar innovation.