Statistik

Allt färre röker i Sverige

Den brittiska tidskriften New Scientist har uppmärksammat Sveriges väg mot att bli cigarettfritt. 2016 rökte endast 5 procent av männen i åldrarna 30 till 44. Sammantaget röker bara 8 procent av svenska män dagligen vilket kan jämföras med ett EU-genomsnitt på drygt 25 procent. Andelen svenska kvinnor som röker fortsätter också att falla och är nu 10 procent.

Svenskt snus lyfts fram som en viktig förklaring till Sveriges framgång.

”Rökning är på väg att försvinna i Sverige och det beror på att snuset har ersatt rökningen”, säger Gerry Stimson, ordförande för en europeisk konsumentgrupp, kallad New Nicotine Alliance, som arbetar för att minska tobaksrelaterade sjukdomar.

Läs hela artikeln här.