Almedalen

Välkommen till Folkhälsohörnan i Almedalen 2016!

Varje dag, året runt, dödar rökningen 32 personer i Sverige. Snus är det vanligaste hjälpmedlet för att sluta röka och därmed den enskilt viktigaste faktorn för en bättre folkhälsa. Vill du delta i kampen mot tobaksrelaterad dödlighet så ses vi i Almedalen på Folkhälsohörnan.

Seminarier, folkhälsoprofiler och politiska företrädare tar plats i Folkhälsohörnan måndag till onsdag på Kitchen & Tables uteservering på Clarion Hotel Wisby mitt på Donners Plats, med liknande program varje dag:

Klockan 10.00 seminarium
Klockan 12.00 samtal med dagens folkhälsoprofil
Klockan 14.00 utfrågningar av representanter för olika riksdagspartier

Enligt officiella siffror från svenska myndigheter så är rökning orsak till att 12 000 svenskar avlider varje år. Motsvarande siffror för snus är 0 personer. Snus är alltså inte särskilt farligt, särskilt inte i jämförelse med rökning. Omkring en fjärdedel av Sveriges en miljon snusare är fd rökare, vilket är den enskilt största framgången för svensk folkhälsa. Ändå talas det tyst om detta.

Var fjärde svensk tror felaktigt att snus är ”mycket farligt” (Novus maj 2016) och därför behövs det mer information så att människor kan göra informerade val.

Snusforumet har bjudit in folkhälsominister Gabriel Wikström, Folkhälsomyndigheten samt företrädare för organisationer som agerar mot tobak för öppen och seriös diskussion. Ingen har tackat ja.

Kom gärna förbi, ta del av information och de senaste 20 årens forskning och bilda dig en egen uppfattning. Varmt välkommen till Folkhälsohörnan i Almedalen!

Patrik Strömer, Generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen