Artiklar med taggen Tobaksdirektivet

Politik

Efter valet: socialutskottet och den vilande tobakspropositionen

Efter valet: socialutskottet och den vilande tobakspropositionen

Hur kan en regering föreslå att en kund inte ska kunna plocka en dosa ur kylen på macken, lägga på disken och betala? Varför är Pantone 448C oförenligt med den svenska grundlagen? Tobak är inte en vara som alla andra, vilket tydligt visas när förbudsivriga pol...

Nyheter

SVERIGES IMPLEMENTERING AV TPD

SVERIGES IMPLEMENTERING AV TPD

Opinion

GOTT NYTT SNUSÅR!

GOTT NYTT SNUSÅR!

Det har varit ett intensivt snusår, i och med att Svenska Snustillverkarföreningen kommit igång med sitt informationsarbete och från politiskt håll har intresset väckts för snus. Det började med att den statli...

Nyheter

LAGRÅDSREMISSEN UNDERGRÄVER SNUSETS UNDANTAG

LAGRÅDSREMISSEN UNDERGRÄVER SNUSETS UNDANTAG

Den 3 december överlämnade folkhälsominister Gabriel Wikström lagrådsremissen ”Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv”. Samma dag fick TT ta del av remissen o...

Nyheter

REGERINGENS TOBAKSFÖRSLAG UTAN SMAKMÄRKNINGSFÖRBUD

REGERINGENS TOBAKSFÖRSLAG UTAN SMAKMÄRKNINGSFÖRBUD

Den 3 december överlämnade regeringen lagrådsremissen för betänkandet ”Mer gemensamma tobaksregler, ett genomförande av tobaksproduktdirektivet” till lagrådet. Lagrådsremissen har föregåtts av en utredning som ...

Nyheter

FÖRBUD MOT SMAKMÄRKNING KAN FÅ FÖRÖDANDE KONSEKVENSER

FÖRBUD MOT SMAKMÄRKNING KAN FÅ FÖRÖDANDE KONSEKVENSER

I en artikel på sajten KIT beskrivs den pågående processen med att införliva EU:s tobaksproduktdirektiv i den svenska lagstiftningen och det förslag om förbud mot smakmärkning som just nu bereds i regeringskans...

Nyheter

DELADE ÅSIKTER BLAND ÅRETS SNUSMOTIONER

DELADE ÅSIKTER BLAND ÅRETS SNUSMOTIONER

Den allmänna motionstiden pågår från riksdagens öppnande till femton dagar efter att regeringen lämnat budgetpropositionen till riksdagen. Under den perioden har riksdagsledamöterna möjlighet att lämna in motio...

Nyheter

NEUTRALA TOBAKSFÖRPACKNINGAR KRÄVER GRUNDLAGSÄNDRING

NEUTRALA TOBAKSFÖRPACKNINGAR KRÄVER GRUNDLAGSÄNDRING

Göran Lundahl, ansvarig för den svenska utredningen av EU:s tobaksproduktdirektiv, har meddelat att det kan krävas ett en grundlagsändring för att möjliggöra införandet av neutrala tobaksförpackningar. Han mena...

Nyheter

PUBLICISTKLUBBEN OCH SVERIGES ANNONSÖRER KRITISERAR EVENTUELL GRUNDLAGSÄNDRING

PUBLICISTKLUBBEN OCH SVERIGES ANNONSÖRER KRITISERAR EVENTUELL GRUNDLAGSÄNDRING

Publicistklubben och Sveriges Annonsörer ser kritiskt på den grundlagsändring som enligt regeringens utredare Göran Lundahl behövs för att införa neutrala tobaksförpackningar. – Han är ganska tydlig med att de...