Opinion

”SVENSK SNUSPOLITIK ÄR LIKA INNEHÅLLSRIK SOM EN TOM DOSA GENERAL”

Nyheten om förslaget att införa ett snusförbud i Skövde har nått rikspressen. I Expressens ledare den 23 februari får förslaget skarp kritik. Även folkhälsominister Gabriel Wikström (S) får kritik för sitt förslag att införa neutrala tobaksförpackningar och ett exponeringsförbud av tobaksprodukter. Expressen skriver bland annat att:

”Det grundläggande problemet är att det är totalt fel att jämställa snus med cigaretter. Politiker som bedriver så kallat folkhälsoarbete brukar annars kunna skilja på lättöl och starksprit. Därför säljs också det förstnämnda fritt på Ica.”

Läs mer här.