Opinion

SNUSFORUMETS PATRIK STRÖMER GER REPLIK I NIKOTINSKATTEFRÅGAN

I dagens SvD Brännpunkt ger Svenska Snustillverkarföreningens generalsekreterare, Patrik Strömer, replik på Johan Pehrsons (FP) och Barbro Westerholms (FP) debattartikel om beskattning av nikotin. Patrik Strömer välkomnar att Westerholm och Pehrson öppnar upp för en diskussion om punktskatten på tobaksprodukter, men menar samtidigt att det är viktigt att det är folkhälsan som måste stå i fokus för beskattningen och inte skatteintäkterna. Strömer menar att det finns en stor risk med att beskatta nikotintuggummi, e-cigaretter och snus med samma punktskatt som cigaretter då cigaretter utgör en betydligt större folkhälsorisk.

Läs mer här.