Opinion

SNUSFORUMETS GENERALSEKRETERARE UPPMANAR TILL SNUSFÖRNUFT

I en debattartikel skriver Snusforumets generalsekreterare Patrik Strömer om snusets fördelar om man vill sluta röka. Patrik Strömer framhäver att cigaretter är farligare än snus och att det fanatiska tobaksmotstånd som råder i Sverige skiljer inte på hälsoeffekterna av cigaretter och snus. För många är övergången till snus ett bra sätt att sluta röka. Den onyanserade debatten riskerar därför att medföra att färre slutar röka med hjälp av snus vilket skulle kunna ha positiva effekter på folkhälsan.

Läs mer här.