Opinion

Snuset räddar liv – lämna det i fred

”När regeringen har möjlighet att göra skillnad på riktigt blir det pinsamt tydligt att förbud och förmyndarmentalitet tillåts trumfa folkhälsan. I stället för skadlig symbolpolitik behöver vi ett förhållningssätt som bygger fakta och kunskap”, skriver Europaparlamentariker Christofer Fjellner (M) i Expressen.

”I stället för regeringens skadliga symbolpolitik behöver vi ett seriöst förhållningssätt som bygger fakta och kunskap. Det är inte minst tydligt i frågan om regleringen av snus. Det finns en påfallande risk att snus behandlas på samma sätt som cigaretter och att det införs såväl neutrala tobaksförpackningar – enhetliga gröna förpackningar med förbud mot loggor, tillverkarens namn och skilda typsnitt – som exponeringsförbud i butik. Detta trots att snus fungerar som ett mindre farligt alternativ till cigaretter och är en stor anledning till att Sverige har EU:s lägsta andel rökare, runt fem procent”, skriver Fjellner

Läs hela artikeln här.