Opinion

SNUS ÄR INTE RÖKNING

Svenska snustillverkarföreningens generalsekreterare Patrik Strömer ger replik på A Non Smoking Generations generalsekreterare Helen Stjerna (UNT Debatt 22/11) där hon skriver om vikten av att ge barn tobaksfria liv. Strömer förtydligar att snus inte är någon hälsoprodukt, utan ett njutningsmedel för vuxna, men att det är viktigt att särskilja snus från cigaretter i diskussionen om skadlig tobak. Om nu en organisation mot rökning även är emot rökfria produkter, så borde föreningen byta namn, skriver Strömer och uppmanar olika intressenter till en förnuftig dialog.

Läs mer här.