Produkt & reglering

Så påverkar regeringens nya förslag snuset

Den 26 januari presenterade regeringen ett nytt lagförslag för tobaksprodukter och åtgärder som ska minska användningen av tobak. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Regeringen föreslår bland annat att tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ersätts av en ny lag om tobak och liknande produkter. Gällande snuset föreslår regeringen att förpackningar med portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner.

Läs hela lagrådsremissen här.