Opinion
Patrik Strömer

”Ren moralism att bekämpa tobaksfria nikotinportioner”

I väntan på beslutet kring reglering kritiserar A Non Smoking Generations generalsekreterare Helen Stjerna tobaksfria nikotinportioner. Nu får hon mothugg från Patrik Strömer, generalsekreterare för Svenska Snustillverkarföreningen.

”Den som bryr sig om folkhälsa på riktigt kan inte fortsätta att driva en sådan linje som i praktiken gynnar cigarettindustrin”, skriver han i en ny debattartikel.

Tobaksfria nikotinprodukter är en relativt ny företeelse.

Bland produkterna finns bland annat tobaksfria nikotinportioner, som till exempel det svenska varumärket Zyn, som används på samma sätt som portionssnus. Skillnaden mot snus är dock att dessa produkter alltså inte innehåller tobak.

Till skillnad från snus finns det ännu inte heller några gemensamma riktlinjer inom EU för hur medlemsländerna bör reglera nikotinportioner. I Sverige har arbetet med att kategorisera tobaksfria nikotinportioner inletts och förra året meddelade socialminister Lena Hallengren att regeringen ska tillsätta en särskild utredare för att bland annat ta ställning till hur denna reglering ska se ut. Utredningen ska redovisas senast den 31:e mars 2021.

I väntan på denna utredning har anti tobaks-lobbyorganisationen A Non Smoking Generations generalsekreterare Helen Stjerna skrivit flera debattinlägg där hon kritiserar de tobaksfria nikotinprodukterna. I sitt senaste inlägg hävdar Stjerna bland annat att tillverkarna av nikotinportionerna använder sig av influencers som ett sätt att marknadsföra produkterna mot ungdomar i sociala medier.

”Förutom att konsumenter också ofta uppfattar tobaksfritt som något ofarligt, kan industrin även kringgå tobaksskatten som gör produkten mindre tillgänglig för priskänsliga ungdomar”, skriver Stjerne i Göteborgs-Posten.

Sverige: minsta andelen rökare inom EU

Uppgifterna som Stjerne bygger sin debattartikel på kommer från en undersökning som Non Smoking Generation själva beställt och betalt.

Nu får hon svar från Patrik Strömer, generalsekreterare för Svenska snustillverkarföreningen.

I en ny debattartikel i samma tidning konstaterar Patrik Strömer att Sverige utmärker sig inom EU, med den minsta andelen rökare – och tobaksrelaterade dödsfall.

”Det beror inte på att svenska män använder mindre tobak, utan på att de flesta snusar och därmed inte röker. Hur kan det inte vara något positivt?”, skriver Patrik Strömer.

Patrik Strömer konstaterar också att det redan finns en branschöverenskommelse för nikotinportioner som efterliknar reglerna för snus – bland annat genom varningstext på förpackningar, annonsförbud och åldersgräns för köp.

”Snustillverkarföreningen hoppas att den utredning som presenteras senare i vår kommer leda till att de regler som redan följer av branschöverenskommelsen blir lag”, skriver Patrik Strömer.

Positivt skifte borta från glödande produkter

I EU finns det idag 100 miljoner rökare som riskerar att dö till följd av till exempel lungcancer eller någon annan av de sjukdomar som cigaretter orsakar. Att upprätthålla bilden av att cigaretter och tobaksfria produkter som lika farliga är att direkt motverka folkhälsoarbetet i Sverige och Europa, menar Patrik Strömer.

”Att stora delar av tobaksindustrin har börjat skifta och är på väg bort från glödande produkter är i grunden något positivt, precis som att biltillverkarna har katalysatorer och bilbälten. Problemet är att om vuxna människor använder nikotin på ett sätt som inte riskerar deras hälsa, så behövs inte organisationer som Non smoking generation. Därför måste de nu byta affärsidé från att bekämpa något bevisat skadligt till att bedriva moralistiska kampanjer mot sådant de bara inte gillar eller förstår sig på”, skriver han som avslutning.