Opinion

Prillavdrag i deklarationen – snusare betalar 2 300 kronor för mycket i skatt!

Enligt en ny forskningsrapport från finansdepartementets ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) betalar varje svensk snusare 2 300 kronor mer i skatt netto än icke-snusare. Detta till följd av punktbeskattningen på svenskt snus, samtidigt som snusning till skillnad från rökning inte är förknippat med höga samhällskostnader. Därför väljer nu Svenska Snustillverkarföreningens generalsekreterare Patrik Strömer att försöka göra ett avdrag på 2 300 kronor i sin deklaration för i år.

– Prillavdraget på 2 300 kronor gör jag för att markera det orimliga i att snusare subventionerar icke-snusare. Fördelningspolitik kan vara motiverad i många fall, men jag har svårt att se det rimliga i att en miljon svenska snusare straffbeskattas, säger Patrik Strömer.

I ESO-rapporten slås det fast att snusarna bidrar till övriga skattebetalare med 2,3 miljarder kronor netto årligen. Sverige har cirka en miljon snusare, vilket innebär ett nettobidrag på 2 300 kronor per snusare till icke-snusare.

– Det jag reagerar på är att snusning ofta beskrivs som ett samhällsproblem, när verkligheten är att det är en samhällsekonomisk tillgång. Det har också har en positiv effekt på folkhälsan då Sverige tack vare snuset har rekordlåga rökartal. Prillavdraget tyckte jag var ett lämpligt sätt att adressera detta såhär under deklarationssäsongen, säger Patrik Strömer.

Det är inte tillåtet att göra avdrag för snuskonsumtion i sin deklaration, ändå väljer Svenska Snustillverkarföreningen att göra ett försök.

– Jag skulle bli glatt överraskad om Skatteverket godtar mitt avdragsförsök, men jag tvivlar. Jag hoppas att det kan sätta fingret på att det faktiskt inte är vi snusare som är ett samhällsproblem, däremot är det ett problem att regering och riksdag höjt punktskatten på snus med över 250 procent sedan 2006, och att en snusdosa i många fall kan kosta som ett cigarettpaket i butiken. Det vinner ingen på, allra minst folkhälsan, säger Patrik Strömer.

Länk till ESO-rapporten: https://eso.expertgrupp.se/rapporter/2019_2_synd_och_skatt/

Om ESO: https://eso.expertgrupp.se/om-eso/

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Strömer, Generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen

Tel: +46 (0) 725-05 57 43

patrik.stromer@li.se

www.snusforumet.se