Internationellt

25 januari – ny D-dag för svenskt snus i EU

Dagen då exportförbudet för svenskt snus ska prövas för andra gången närmar sig. Den 25 januari har Swedish Match exakt 15 minuter på sig att berätta för EU-domstolen varför det är nonsens att svenskt snus är belagt med exportförbud.

Exportförbudet är det enskilt största handelshindret för svensk handel och industri. Det gör att Sverige går miste om miljarder i uteblivna exportintäkter. Skulle förbudet försvinna betyder det inte bara ökade exportintäkter överlag utan också många miljoner direkt till svenska staten genom att ökad försäljning ger ökade skatteintäkter.

Dessutom visar studie på studie att snuset spelar en betydande roll vid rökavvänjning. I Sverige röker endast knappt sju procent av befolkningen (Ipsos 2017), jämfört med till exempel Grekland där cirka 40 procent röker. I Sverige väljer vi, bland annat, att snusa i stället. Det har gett oss lägre förekomst av lungcancer, KOL och andra dödliga sjukdomar relaterade till rökning.

Läs Snuskommissionens senaste rapport ”Sveket mot rökarna” här.

Snus kan rädda 355 000 liv

Mot bakgrund av detta ter sig exportförbudet för svenskt snus som extra märkligt. Varför inte låta våra grannländer minska skadorna från tobaksbruk med hjälp av det svenska snuset? Enligt Snuskommissionens rapport ”Så många liv kan snuset rädda” kan det svenska snuset rädda 355 000 liv i EU. Dessutom är det ju märkligt att andra EU-länder, som Danmark, kan sälja snus till Sverige medan svenskt snus måste stanna på svensk mark. Sedan 2004, då det svenska snusexportförbudet var uppe för prövning senast har dessutom nya produkter, som e-cigaretter, blivit godkända i EU.

Den 25/1 blir en spännande dag. Men en dag i september blir ännu mer spännande – det är då domslutet kommer.

Läs mer här.