Forskning
nicotine pouches nikotinportioner

Ny rapport: Okunskap om nikotin hotar potentialen med nikotinportioner

Nikotinportioner har potential att vara ett ”trovärdigt, livskraftigt och säkrare” alternativ till dödliga cigaretter.

Men för att portionerna ska kunna nå sin fulla potential måste kunskapen om nikotin och forskningsläget öka. Det visar en ny internationell rapport.

Nikotinportioner har haft en explosiv tillväxt sedan introduktionen 2014. I USA ökade användningen från knappt 100 000 enheter per vecka i januari 2019 till mer än 2,5 miljoner i juli 2020.

Med anledning av detta har en ny rapport granskat vilken roll nikotinportioner kan ha ur ett skademinimerande perspektiv.

Bakom rapporten står Dr Sudhanshu Patwardhan från Centre for Health Research and Education (CHRE) i Storbritannien och Dr. Karl Olov Fagerström, nikotinforskare och medlem av Snuskommissionen.

”Nikotinportioner kan rimligtvis förväntas ha potential att minska skador om de används som fullständig ersättning av riskfyllda former av rökt och rökfri tobak”.

”Konsumenter, tillsynsmyndigheter och sjukvårdspersonal skulle emellertid behöva mycket mer information än för närvarande för att vara säkra på den potentiella nettofördelen med en ny nikotinproduktkategori som nikotinportioner.”

Regulatorisk osäkerhet

Eftersom nikotinportioner inte innehåller bladtobak varierar reglerna mycket. I vissa länder är de förbjudna direkt, medan andra länder behandlar dem som andra traditionella tobaksprodukter.

Rapporten konstaterar också att nikotinportioner har införts i många länder med ”liten eller ingen dialog eller inköp” från tillsynsmyndigheter, folkhälsoexperter, vårdpersonal eller konsumenter. Denna dynamik har väckt ”oro” bland tobaksbekämpningsförespråkare, tillägger författarna.

Specifika utmaningar är aggressiva marknadsföringsmetoder samt rädsla för att smaksatta portioner kan tilltala ungdomar. Något som därmed kan leda till nikotinberoende.

Forskningsprioriteringar för nikotinportioner

För att förbättra kunskapen och medvetenheten om denna nya produkt som ett verktyg för att minska tobaksskador (THR) redovisas en omfattande forskningsagenda.

Rapportens författare föreslår en rad ämnen för framtida studier. Bland dessa förslag finns produktkemi, farmakokinetik och optimala nikotinnivåer. De efterlyser också forskning för att bestämma den absoluta och relativa säkerheten för nikotinportioner.

Forskarna rekommenderar också att man gör studier av produktbyte och huruvida nikotinportioner kan få människors att avstå från tobak och nikotin.

Ta itu med ”nikotin-analfabetism”

Ett annat stort hinder för att fastställa globalt enhetliga regler för nikotinprodukter är utbredd ”nikotin-analfabetism” bland viktiga intressenter.

”Så länge som viktiga intressenter och beslutsfattare felaktigt anser att nikotin i tobaksvaror är cancerframkallande och inte förstår att nikotin kan användas relativt säkert … kommer säkert en lansering av nya produkter som nikotinportioner att framkalla en negativ reaktion”, skriver författarna.

De uppmanar tillverkarna att ”plugga kunskapsluckorna kring nikotin och THR bland viktiga intressentgrupper”. Dessutom vill de att tillverkarna tillhandahåller en ”intressentmatris” för att maximera nikotinportionernas skadereduceringspotential.

”En korrekt reglerad, prisvärd, tillgänglig och tilltalande kategori av nikotinportioner som specifikt riktar sig till nuvarande tobaksanvändare som ett upphörande verktyg är mycket nödvändig”, avslutar författarna.