Produkt & reglering

Ny lag om e-cigaretter

I slutet av januari skickade regeringen sitt förslag på ny lag om e-cigaretter till lagrådet. Enligt förslaget kommer man att tillåta innehållsdeklaration på e-cigarettförpackningar och dessutom kommer man att få ange nikotinhalten. Enligt förslaget kommer e-cigaretter också att vara befriade från den särskilda punktskatten som annars gäller för vanliga cigaretter och snus. 

För många människor fungerar e-cigaretter som ett sätt att sluta röka och slippa den skadliga röken, vilket är bra. Detsamma gäller för snus. Faktum är att runt 300 000 svenskar har slutat röka med hjälp av snus. Därtill finns en rad forskarrapporter som i stora delar likställer riskerna med svenskt snus med bruk av nikotinläkemedel. 

Med lagrådsremissen väljer regeringen fortsatt att sätta snus i samma kategori som vanliga cigaretter. Trots att forskare och experter visar på att snus, likt e-cigaretter, har en skademinimerande effekt på folkhälsan.

På regeringens webbplats kan du läsa lagrådsremissen.