Produkt & reglering

Kritik efter dom mot marknadsföring av ekologiskt snus

Trots att snustillverkaren Skruf Snus använder tobak som uppfyller villkoren för att betraktas som ekologisk, så kan bolaget inte använda informationen i sin marknadsföring. Detta enligt en ny dom från Patent- och marknadsdomstolen.

– Det är märkligt att domstolen vill förhindra konsumenten från att ta del av fakta, säger Patrik Strömer, generalsekreterare för Svenska Snustillverkarföreningen.

– I Systembolagets sortiment fanns i november 2018 inte mindre än 1764 ekologiska produkter listade. Vad tjänstemän på en myndighet kan fantisera ihop om vad en produktionsmetod innebär, är inget som borde få påverka informationen från producent till konsument.

’100 procent ekologisk tobak’

Det var Konsumentombudsmannen (KO) som 2017 stämde Skruf för olaglig marknadsföring. Anledning till stämningen var en kampanj året innan där Skruf använde begrepp som ”eko” och ”100 procent ekologisk tobak” i sin marknadsföring.

KO menade att begreppet ”ekologiskt” skapar ”ett intryck av att dessa produkter är mindre skadliga” och därför kunde ses som en uppmaning till att använda produkterna.

Skruf presenterade bevis för att deras snus kan betraktas som ekologiskt och att det handlade om ”sakliga och vederhäftiga påståenden” men Patent- och marknadsdomstolen höll inte med och valde att gå på KO:s linje.

I domen förbjuder Patent- och marknadsdomstolen Skruf från att använda påståenden som ”100% ekologisk tobak”, ”ekologisk tobak” och ”EKO tobak” i marknadsföring och vid försäljningsställen. Bryter Skruf mot detta riskerar företaget ett vite på en miljon kronor.

Konsumenter som korkskallar?

Journalisten Dick Sundevall är i krönika publicerad i Magasin Paragraf mycket kritisk mot domen och tycker att  Patent- och marknadsdomstolen betraktar genomsnittskonsumenterna som “fullkomliga korkskallar”. I den hänvisar Sundevall till grundlagens formulering om att “den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet”.

– Att vara övertygad om att ”genomsnittskonsumenterna” kan börja tro att snus är nyttigt på grund av att det är ekologiskt, är som jag ser det den direkta motsatsen till att den offentliga makten utövas med respekt för den enskilda människans frihet och värdighet, skriver Dick Sundevall i krönikan.

Domen hänvisar till tobakslagens bestämmelser om att marknadsföring inte får ”antyda att en viss tobaksvara eller örtprodukt för rökning är mindre skadlig än andra sådana varor eller produkter”.

Patent- och marknadsdomstolen vill däremot inte införa något generellt förbud om upplysningar om att en tobaksvara är ekologisk, något som KO efterfrågat i stämningen och skriver i domen att “en sådan utsträckning av möjligheten till förbud kan inte sägas vara i överensstämmelse med marknadsrättslig praxis.”

Läsa hela domen här: https://www.konsumentverket.se/globalassets/artikel/pagaende-mal-domar-och-forelagganden/domar/dom-skruf-snus-ab.pdf