Produkt & reglering

Kommunens tobaksförbud ”rent okunnigt”

Mörbylånga kommun inför en ny tobakspolicy. Från 1 juni är allt tobaksbruk förbjudet under arbetstid, för kommunens medarbetare och politiker.

– Att inte skilja på rökare och snusare är vansinne, säger Patrik Strömer, generalsekreterare i Svenska Snustillverkarföreningen.

Häromdagen beslutade kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun på Öland att införa ett nytt tobaksförbud. Från 1 juni råder policyn tobaksfri arbetstid och arbetsplats. Både politiker och kommunens medarbetare omfattas av policyn.

Därmed förbjuds allt användande av tobaksprodukter under arbetstid. Oavsett om det handlar om cancerframkallande cigaretter eller om andra tobaksprodukter – som snus eller e-cigaretter.

Inte heller nikotinfritt snus är tillåtet att bruka under arbetstiden när den nya tobakspolicyn trätt i kraft.

Oklart hur det ska efterlevas

”Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft och med anledning av detta har Mörbylånga kommun antagit en ny policy för tobaksfri arbetstid. Innehållet i policydokumentet är i mycket baserat på hänsynstagande och hälsoperspektiv men är samtidigt av sådan art att det kan upplevas påverka vad många tycker är egna val och ställningstaganden. Förvaltningen ska även utveckla informationsstimulans- och stödåtgärder för de som väljer att avstå från tobak och tobaksliknande produkter,” skriver Mörbylånga kommun i ett pressmeddelande.

Hur policyn ska efterlevas är ännu oklart.

– I mötet på sin arbetsplats ska man vara tobaksfri, fri från tobakslukt och ett gott exempel. En annan människa kan ju inte veta om snuset du har under läppen är nikotinfritt eller om e-cigaretten är med eller utan nikotin, säger Anna-Kajsa Arnesson, kommunstyrelsens förste vice ordförande till Ölandsbladet.

”Inte någon positiv effekt”

– Att blanda ihop snus med mycket mer hälsofarliga produkter som cigaretter i en sån här policy är rent okunnigt. Sånt här borde inte kommuner hålla på med, säger Patrik Strömer, generalsekreterare för Svenska Snustillverkarföreningen.

– Fler förtroendevalda borde istället ta sig tid att studera hur snuset kan användas som mindre skadligt alternativ till den livsfarliga rökningen, i stället för att införa åtgärder som inte har någon positiv effekt.