Hård forskarkritik mot norsk snusrapport

NyheterTagged ,

En färsk rapport om snus från norska Folkehelseinstituttet har mötts av svidande kritik från forskare för att rapportförfattarna helt har ignorerat viktig forskning och överdrivit snusets risker.

– Snus är bara växtmaterial som innehåller en alkaloid, nikotin, säger professor Gøran Erik Nilsson från Oslo Universitets Institut för biovetenskap till den norska forskningstidningen forskning.no.

Rapporten från Folkehelseinstituttet (FHI), som motsvarar Folkhälsomyndigheten i Sverige, är en uppdatering av en rapport från 2014 om snusets hälsorisker. Under de senaste tio åren har snusandet i Norge fördubblats samtidigt som rökningen har mer än halverats.

Bland annat påstår rapporten att snusandet kan öka risken för olika cancertyper, typ-2 diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Men professor Gøran Erik Nilsson totalsågar ett antal av rapportens påståenden, som “ovetenskapliga” då de helt bygger på osäkerhet.

– Vad som helst är naturligtvis möjligt och det finns mycket som är osäkert men vad betyder dessa utsägelser? Vad vill forskarna framföra med dem? frågar han.

Vägra att acceptera resultaten

Nilsson är också kritisk att FHI ignorerar resultaten från en omfattande studie från 2017 publicerade i International Journal of Cancer där forskarna kom fram till att “svenskt snus verkar inte vara inblandat i utvecklingen av bukspottkörtelcancer hos män”.

– Det verkar som att vissa forskare vid norska cancerregistret och kanske också Folkehelseinstituttet vägrar att acceptera resultaten från denna mycket omfattande studie, säger Gøran Erik Nilsson.

Även en av Folkehelseinstituttets egna forskare är kritisk till rapporten. Karl Erik Lund, senior forskare hos myndigheten som själv skrev ett kapitel i rapporten, tycker det är fel att ingen forskning som finansierats av tobaksföretag är med i slutrapporten.

– Så länge industrifinancierade forskningsrapporter är peer reviewed och publicerade i vetenskapliga tidningar vore det ovetenskapligt att exkludera dem bara för att forskarna har kopplingar till en industri med ett dåligt anseende, säger Lund till tidningen forskning.no.

Snus hjälper folk att sluta röka

Lunds kritik fortsätter då han också uttrycker sitt missnöje med att FHI-rapporten lämnar några grundläggande frågor obesvarade.

– Rapporten svarar inte på hur farligt snus är. Rökning tar cirka 5 000 liv per år. Hur många liv tar snus på ett år i Norge? frågar han.

FHI-rapporten tar inte heller upp ny forskning från Norge som visar att snus hjälper folk att sluta röka och därmed snarare är ett sätt att minska hälsoriskerna med tobaksbruk än att fungera som en inkörsport.

Syften med studien, som publicerades i september av FHI forskare Ingeborg Lund, var att titta på om det fanns något samband mellan snusandet och folks försök att sluta röka. Forskarna tittade på de årliga enkätsvaren från 5 353 vuxna dagligrökare i Norge som samlades in mellan 2007 och 2017. 

Studien visar att det finns ett signifikant samband mellan snusande och att sluta röka inom de första fem åren efter att man började snusa. Med andra ord, i Norge finns en högre sannolikhet att man slutar röka inom fem år från det datum när man började snusa.

Läs mer: 

Professor slakter Folkehelse­instituttets snusrapport (Forskning.no)

Association between snus use over time and smoking cessation in Norwegian smokers (Addiction)