Produkt & reglering

HANDELN OROAD ÖVER NY TOBAKSREGLERING – FÖRESLÅR LICENSIERINGSSYSTEM

Onsdag förmiddag under Almedalsveckan bjöd Svensk Servicehandel & Fast Food in till ett seminarium på temat tobaksreglering. Inledningsvis beskrev Bengt Hedlund, vd Svensk Servicehandel & Fast Food och Magnus Carlsson, vd för Reitan Convenience, den problembild som servicehandeln står inför i och med folkhälsominister Gabriel Wikströms förslag om exponeringsförbud i butiker och neutrala tobaksförpackningar som nu utreds.

Bengt Hedlund och Magnus Carlsson lyfte även de existerande problemen med den illegala handeln av tobak i Sverige. Den står idag för 15 procent av den totala handeln, vilket motsvarar en kostnad på 2 miljarder kronor. Båda önskade att regeringen kunde lägga mer resurser på att stoppa den illegala handeln istället för att lägga krut på de förslag som idag utreds och som de menar inte kommer ge avsedd effekt.

– Man tar inte bort ett behov av att gömma en vara, man skapar bara problem för handlarna, sa Bengt Hedlund.

Istället föreslog företrädarna från servicehandeln ett licensieringssystem för tobaksförsäljning.

– Vi vill ha ett licensieringssystem för handlare där bara de som sköter sig får sälja tobak. Vi vill sälja tobak på ett ansvarsfullt sätt, sa Magnus Carlsson.

Ett politiskt perspektiv på tobaksregleringen presenterades av Ann-Kristine Johansson riksdagsledamot (S) som betonade vikten av att branschen själva måste verka för att minska användningen av tobak. Samtidigt instämde hon i att det inte får bli för krångligt för handeln att hantera tobak, vilket de nya förslagen riskerar att leda till. Ann-Kristine Johansson föreslog ett bättre samarbete mellan olika branscher för att driva frågan framåt.

Under seminariet deltog även en representant från Tullverket som höll med om att butiker bör licensieras men lade till att licensieringen även bör gälla för leverantörer av tobaksprodukter.