Opinion

HANDELN MYCKET TVEKSAM MOT FOLKHÄLSOMINISTERNS TOBAKSPREVENTIVA FÖRSLAG

Bengt Hedlund, VD Svensk Servicehandel & Fast Food, anser att folkhälsominister Gabriel Wikströms (S) förslag att införa ett exponeringsförbud av tobaksprodukter i handeln samt neutrala tobaksförpackningar är ett nedtramp från ministerns sida, om syftet är att minska tobaksbruket. I Australien där man idag har neutrala tobaksförpackningar har man inte sett några förbättringar på folkhälsan utan endast en 150 procents ökning av smuggelcigaretter.

Läs mer här.