Internationellt
Marewa Glover

Från motståndare till förkämpe för skademinimering

När Nya Zeeland klubbade igenom ett generationsförbud mot tobak kallades det banbrytande. Men lagen har många fallgropar menar Dr. Marewa Glover. Möt Snusforumets tredje skademinimeringshjälte som var en del av anti-tobaksrörelsens farliga spel.

Vintern 2021 införde Nya Zeeland den nya tobakslagen Smokefree Environments and Regulated Products (Smoked Tobacco). Målet är att göra landet rökfritt till 2025.

Lagförslaget fick uppmärksamhet inte minst på grund av det så kallade generationsförbudet mot tobak. Från och med 2023 förbjuder den nämligen alla som är födda 1 januari 2009 och senare att köpa brännbara cigaretter – någonsin.

En annan aspekt i lagförslaget är att minska nikotinhalten i cigaretter med upp till 95 procent och en tredje är att minska antalet butiker som får sälja cigaretter från 8000 till cirka 500–1000 butiker.

Lagförslaget inspirerade Storbritannien

Folkhälsomyndigheter i andra länder kallade Nya Zeelands lagförslag banbrytande. Den brittiska regeringen publicerade till och med den oberoende rapporten ”The Khan review: making smoking obsolete” av Dr. Javed Khan, som beskriver regeringens ambition att göra England rökfritt till 2030 starkt influerat av Nya Zeelands tillvägagångssätt.

Nya Zeelands andel rökare är bland de lägsta i världen. Rökningsstatistiken har minskat från 27 procent 1992 till 18,2 procent 2011–12, och sedan till 10,9 procent 2020–21. För utomstående verkar landet göra saker rätt.

Ett steg i fel riktning

Men berömmet har inte varit enhälligt, särskilt inte på hemmaplan. Den nya lagstiftningen fick Dr. Marewa Glover att bli en av Nya Zeelands mest framstående förespråkare av skademinimering. Som folkhälsoakademiker på Auckland-baserade forskningsinstitutet Research Excellence: Indigenous Sovereignity & Smoking, insåg hon att lagstiftningen var ett steg i fel riktning.

­– De negativa konsekvenserna av tidigare ”rökfri” lagstiftning, såsom mycket högre priser på tobak, resulterar redan i en ökning av unga människor som begår brott genom att stjäla tobak och blir åtalade och fängslade, säger Marewa Glover till Snusforumet.

För henne är det inte åldersbegränsningarna som är den stora frågan. Det är ett trick, menar hon:

– De flesta fokuserar på åldersförbudet och förbiser att regeringen är på väg att minska nikotinhalten i cigaretter med cirka 95 procent till under 0,05 mg per gram. Det är att ta ner det till knapp spårnivå. Det är en stor ändring.

Risker med nikotinfria policyer

Marewa Glover ger som exempel personer med psykiska problem, som kunnat lindra sitt lidande med hjälp av cigaretter. Hon oroar sig för vad de kommer att göra istället om cigaretter görs så gott som nikotinfria. Ett beroende försvinner inte bara så där.

– De kommer att leta någon annanstans för att få hjälp. Vi kan se en ökande användning av alkohol, marijuana som fortfarande är olagligt i Nya Zeeland, och även starkare droger, säger Marewa Glover.

Minskning av återförsäljare kan få katastrofala följder

Och så naturligtvis den svarta marknaden. På grund av tidigare chockhöjningar av tobakspriserna har allt fler butiksägare som säljer tobak rånats.

Även regeringens planer på att drastiskt minska antalet butiker som säljer tobak kan få katastrofala följder, menar Marewa Glover.

–  Eftersom Nya Zeeland är en ö med tre timmars flygresa från vår närmaste granne, är smuggling svårt. Istället köper folk tobak från den svarta marknaden internt där tobaken är stöldgods från just butikerna. Många ungdomsgäng har redan engagerat sig på de svarta marknaderna för att leverera tobak, säger hon.

Den nya lagen kommer sannolikt att intensifiera den kriminella verksamheten som går ut över återförsäljarna av tobak.

Lagen ökar ojämlikheten

Marewa Glovers uppfattning är att lagen skapar en större byråkrati och att den kommer att leda in fler människor från missgynnade bakgrunder in till rättssystemet. Hon förklarar att 62 procent av kvinnorna i landets fängelser är maorier. Det i sig betonar den svåra situationen för landets främsta ursprungsgrupp, som utgör cirka 16 procent av landets befolkning. Den nya lagstiftningen kommer att innebära ännu mer orättvisa.

– Det är nyförbudslagstiftning och den är inte förenlig med skademinimeringsprincipen. Den är toppstyrd, bestraffande och inte medkännande. Det är fel, säger Marewa Glover.

”Jag kände ett hat för rökning”

Det som kanske överraskar mest med Marewa Glovers engagemang för nikotinanvändares rättigheter är att hon själv har en bakgrund inom anti-tobaksrörelsen. Hon är en före detta professor i folkhälsa vid Masseyuniversitetet och tidigare ordförande för End Smoking NZ, en välgörenhetsorganisation som i över tio år lobbat för att minska tobaksskador. Själv var hon en rökare som slutade och hamnade i stereotypiskt beteende.

– Jag slutade röka och ägnade min tid åt att stigmatisera och demonisera rökare. Jag var väldigt dömande. Jag hade rökt så mycket att jag fick kronisk bronkit i 20-års åldern, och för att kunna sluta röka var jag tvungen att utveckla ett hat mot rökning, säger Marewa Glover.

Som beteendevetare har hon varit delaktig i fler än 120 vetenskapliga publikationer. Men det var en holländsk student vid Aucklanduniversitetet som för tio år sedan fick Marewa Glover att bli en mer medkännande förespråkare av skademinimering.

Under en diskussion nämnde Marewa Glover idén att avskräcka människor från att röka genom att impregnera cigarettfilter med färg, på samma sätt som banker impregnerar sedlar med pigment för att avskräcka bankrånare. På så sätt kunde man skämma ut rökare.

– Jag var ganska seriös och skrämde den här studenten som sa ”hur kan du ens tänka på att göra något sådant mot någon?” och jag tänkte ”Åh Gud, du har rätt!”, minns hon.

– Men saken är att inom anti-tobaksrörelsen hyllades sådana otäcka idéer. Och det händer fortfarande i Nya Zeeland.

Förbudet mot nikotinportioner är galet

Snus har länge varit förbjudet i Nya Zeeland och nikotinportioner förbjöds 2020 som en del av lagen The Smokefree Environments and Regulated Products (Vaping) Amendment Bill. Det var ytterligare en förlust för förespråkare av skademinimering.

– Förbudet är vansinnigt. Enligt uppgifter utgör de ännu mindre risk än e-cigaretter. Varför vill man förbjuda det om målet är skademinimering? Såvida målet inte är att förbjuda nikotin, säger Marewa Glover.

Hon fruktar att Nya Zeeland är på väg mot en intolerant framtid när det gäller folkhälsan. Det är otäckt att antyda att Nya Zeeland är på en hal auktoritär sluttning, men hon tycker samtidigt att det är obestridligt.

– För 30 år sedan var jag en av dem, när jag som policyanalytiker delvis var ansvarig för glidningen mot denna illiberala framtid, säger Marewa Glover och avslutar:

– Jag trodde verkligen att vi försökte minska sjukdomar och dödlighet. Men jag har sett med egna ögon att det inte är sanningen. Det är definitivt en hal backe. Och vad har vi fått nu? Det är inte en demokrati. Det är en förlust av mänskliga rättigheter.