Almedalen

Folkhälsohörnan är igång!

Folkhälsohörnans första seminarium gästades av Patrik Strömer, generalsekreterare, Svenska Snustillverkarföreningen, Per Hortlund, utredare, HUI Research AB och Jesper Skalberg Karlsson, riksdagsledamot, Moderaterna. Det blev ett spännande seminarium, under ledning av moderator Maria H Eriksson, om hur tobaksbeskattningen borde vara utformad för att bäst främja folkhälsan.